Krizių centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-09-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė
Projekto pradžia: 2009-11-30         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
399 885,91 €
Projektui skirtas finansavimas:
399 885,91 €
Projektui išmokėta lėšų:
389 901,68 €
Iš jo ES dalis:
339 903,02 €
Iš jo ES dalis:
331 416,42 €

Per pastaruosius metus sergamumas psichikos ligomis Lietuvoje padidėjo, todėl būtina gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti ankstyvą pagalbą esant krizinėms situacijoms,sutrikdančioms žmogaus psichinę sveikatą.Panevėžio regione nėra teikiamos aukštos kokybės krizių intervencijos paslaugos. Krizių intervencijos centro įsteigimas Respublikinėje Panevėžio ligoninėje (toliau-Ligoninė) padėtų užtikrinti šių paslaugų prieinamumą ir kokybę regione. Ligoninė yra stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, turinti psichiatrijos skyrius, galiojančią licenciją ir sutartis su teritorine ligonių kasa suaugusiųjų antrinio lygio stacionarinėms psichiatrijos paslaugoms teikti. Projektu siekiama užtikrinti ankstyvą pagalbą esant krizinėms situacijoms, sutrikdančioms žmogaus psichinę sveikatą, įkuriant Krizių intervencijos centrą Ligoninėje. Numatoma rekonstruoti Krizių intervencijos centrui įsteigti reikalingas patalpas, įsigyti būtiną įrangą, kompiuterinę techniką, baldus bei transporto priemones. Įgyvendinus projektą bus užtikrinta ankstyva pagalba esant krizinėms situacijoms, sutrikdančioms žmogaus psichinę sveikatą. Šių paslaugų kokybė ir prieinamumas pagerės ne mažiau kaip 350 ligonių per metus.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Krizių intervencijos centrų įkūrimas
Kvietimo numeris:VP3-2.1-SAM-09-R-51
Projekto kodas:VP3-2.1-SAM-09-R-51-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto