Zarasų žemės ūkio mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-05-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Zarasų žemės ūkio mokykla
Projekto pradžia: 2007-10-01         Projekto pabaiga: 2011-12-30
Bendra projekto vertė:
146 076,52 €
Projektui skirtas finansavimas:
146 076,52 €
Projektui išmokėta lėšų:
146 076,52 €
Iš jo ES dalis:
146 076,52 €
Iš jo ES dalis:
146 076,52 €

Projektas inicijuotas siekiant sutaupyti energetinius išteklius ir sukurti geresnes mokinių mokymosi ir pedagogų darbo sąlygas. Bendras projekto tikslas - energetinių resursų panaudojimo efektyvumo didinimas, tuo pačiu neigiamo poveikio aplinkai mažinimas. Specifinis projekto tikslas - sumažinti Zarasų žemės ūkio mokyklos energetinių resursų naudojimą. Mokyklos pastatų kompleksas statytas prieš 35 metus, tačiau nekokybiškai - stogo dangą reikia keisti, šildymo sistema nesubalansuota. Nuo pastatymo laikotarpio nebuvo darytas kapitalinis pastatų remontas, sąnaudos šildymui didelės, temperatūra patalpose nepakankama. Šildymo sistemos vamzdžiai susidėvėję, užkalkėję, reguliavimo galimybės ribotos. Vietomis pradėjusios irti mokyklos sienos praleidžia drėgmę ir šaltį, todėl iškilo būtinybė atlikti pastatų rekonstrukciją.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-05-V-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-05-V-01-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Zarasų raj.