Energetikos efektyvumo didinimas viešojoje įstaigoje ,,Panevėžio apskrities ligoninė”

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-05-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė
Projekto pradžia: 2007-09-03         Projekto pabaiga: 2009-12-01
Bendra projekto vertė:
684 811,17 €
Projektui skirtas finansavimas:
684 811,17 €
Projektui išmokėta lėšų:
404 627,89 €
Iš jo ES dalis:
582 089,49 €
Iš jo ES dalis:
343 933,71 €

Projektas skirtas tam, kad pagerinti Panevėžio apskrities ligoninės ligonių gydymo bei personalo darbo sąlygas, o taip pat sumažinti ligoninės pastato eksploatacines išlaidas, taupant šilumos energiją. Dėl nesandarių langų bei mažos stogo šiluminės varžos, ligoninės pastatuose prarandama daug šilumos. Numatyta apšiltinti ligoninės pastatų stogus, pakeisti langus naujais plastikiniais, taip pat rekonstruoti Gydyklų vandens tiekimo sistemas. Projekto įgyvendinimas leis pagerinti ligoninės išorinių atitvarų (langų ir stogo) šiluminę ir fizinę būklę. Išorinių atitvarų rekonstrukcija ne tik sumažins šilumos nuostolius, bet ir pagerins pastatų estetinį vaizdą, taip pat nebereikės nuolat papildomai investuoti stogo remontui, pagerės mikroklimato sąlygos ligoninės patalpose, sutrumpės pacientų gydymo trukmė.Vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija sumažins šalto vandens suvartojimus bei iki minimumo sumažins avarijų tikimybę. Įgyvendinus projektą bus padidintas šilumos ir šalto vandens vartojimo efektyvumas, ko pasėkoje pagerės ligoninės pacientų gydymo ir ligoninės personalo darbo sąlygos bei sumažės išlaidos už šilumos ir šalto vandens suvartojimą. Vien šilumos punktų modernizacija, dėl išorinių atitvarų nesandarumo ir mažos šiluminės varžos, neužtikrintų norminės patalpų vidaus temperatūros ir nepagerėtų patalpų mikroklimatas. Sprendžiant energijos taupymo problemą kompleksiškai, pastato šildymui bus suvartojamas mažiausias šilumos kiekis. Planuojama per metus sutaupyti 2 837 MWh/metus šilumos, 5 000 kub. m šalto vandens.Patalpų mikroklimatas atitiks higienos normas HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-05-V-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-05-V-01-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto