Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimas (toliau - Projektas).

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Projekto pradžia: 2007-12-01         Projekto pabaiga: 2009-03-31
Bendra projekto vertė:
7 899 027,46 €
Projektui skirtas finansavimas:
7 899 027,46 €
Projektui išmokėta lėšų:
7 233 046,22 €
Iš jo ES dalis:
6 714 173,42 €
Iš jo ES dalis:
6 148 089,36 €

Lietuvoje aukštą gyventojų sergamumą, mirtingumą, invalidumą sąlygoja tiek socialinės - ekonominės, geografinės priežastys, gyvenimo būdas, o taip pat ir priežastys, susijusios su sveikatos priežiūros sistema - paslaugų kokybe ir prieinamumu. Šiuo metu greitosios medicinos pagalbos (toliau - GMP) parkas susidėvėjęs. 2006 m. patvirtinus GMP programą buvo pasiūlytas GMP automobilių skaičius, kuris iš esmės pagerintų GMP automobilių parko būklę, tačiau pilnai įgyvendinti GMP programą galima būtų, tik gavus ES struktūrinių fondų paramą. Projekto tikslas - gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Projekto uždavinys - modernizuoti GMP ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos (toliau - SKSPP) paslaugų teikimą, aprūpinant sveikatos priežiūros įstaigas (toliau - SPĮ), teikiančias GMP ir SKSPP paslaugas, GMP automobiliais su reikiama medicinine įranga, moderniomis ryšio priemonėmis ir automobilių buvimo vietos nustatymo įranga (toliau - GPS). Siekiant sumažinti sergamumą ir išvengiamą mirtingumą, ženklesnio rezultato galima bus pasiekti tik užtikrinant, kad kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos būtų prieinamos visiems gyventojams, operatyviai atvykus pas pacientą, anksčiau diagnozuoti ligą, o prireikus nukreipti ar nuvežti pas specialistą. Laiku ir tinkamai suteikta medicininė pagalba turi didelę įtaką tolimesnei gydymo eigai bei žmonių sveikatai: sumažėja gyventojų mirtingumas nuo traumų, insultų, miokardo infarktų, pagerėja išgyvenamumas dėl sunkių nelaimingų atsitikimų. Taigi šiuolaikiški, modernia medicinine įranga aprūpinti GMP automobiliai padės išspręsti būtinosios medicinos pagalbos teikimo problemas, bus laiku ir efektyviai teikiama SKSPP, bus taupomos lėšos, kurios šiuo metu išleidžiamos senų ir dažnai gendančių automobilių priežiūrai, remontui ar nuomai.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas
Kvietimo numeris:VP3-2.1-SAM-03-V-01
Projekto kodas:VP3-2.1-SAM-03-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto