"Energijos sąnaudų ir asmens sveikatos paslaugų kaštų mažinimas renovuojant VšĮ Centro poliklinikos Vytenio ir Naujamiesčio filialus"

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA
Projekto pradžia: 2008-05-21         Projekto pabaiga: 2011-03-31
Bendra projekto vertė:
425 310,96 €
Projektui skirtas finansavimas:
425 310,96 €
Projektui išmokėta lėšų:
420 487,67 €
Iš jo ES dalis:
361 514,31 €
Iš jo ES dalis:
357 414,51 €

Projekto tikslas - renovuoti VšĮ Centro poliklinikos Vytenio ir Naujamiesčio filialų pastatus, siekiant pagerinti patalpų technines charakteristikas, apšiltinant pastatus ir įdiegiant energijos taupymo priemones. Atliktas energetinis auditas patvirtino, kad pastatų, statytų 1980 m. ir 1940 m., išorinių atitvarų šiluminės varžos yra per mažos, todėl gaunami viršnorminiai šilumos nuostoliai. Norint pasiekti tikslą, būtina apšiltinti pastatų išorines sienas, pakeisti langus, duris, rekonstruoti bei apšiltinti stogą ir šilumos sistemą. Pagerinus pastatų eksplotacinę ir energetinę būklę, pailgėtų pastatų jų konstrukcijų, inžinerinių sistemų tarnavimo laikas bei vertė. Įgyvendinus projektą energijos nuostoliai sumažėtų 353 MWh/metus. Įstaiga yra ne pelno siekianti ir visų projektui reikalingų lėšų neturi, vienintelis būdas įgyvendinti projektą–pasinaudoti ES fondų parama. Projekto rezultatais naudosis apie 140 000 poliklinikos pacientų ir 850 darbuotojų. Projekto dėka poliklinika patenkins tikslinių grupių poreikius: sudarys geresnes darbo bei pacientų gydymo sąlygas, sumažės patiriamų energijos nuostolių ir su tuo susijusių išlaidų. Projekto įgyvendinimas prisidės prie teigiamo Centro poliklinikos įvaizdžio formavimo: prasta išorinių atitvarų būklė nekelia estetinio pasitenkinimo, sudaro neigiamą įvaizdį apie poliklinikos teikiamų paslaugų kokybę. Įgyvendintas projektas turės teigiamą poveikį aplinkai - bus sumažintas energijos suvartojimas, prisidėta prie aplinkos išlaikymo. Sėkmingai įgyvendintas projektas taps pavyzdžiu kitiems panašaus profilio subjektams. Projekto įgyvendinimo patirtis bus panaudojama ne tik vykdant ir inicijuojant kitus VšĮ Centro poliklinikos projektus, bet ir panašius projektus kituose šalies miestuose.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-01-038
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto