Biržų politechnikos mokyklos mokomojo korpuso energetikos ūkio renovacija

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-05-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Projekto pradžia: 2007-07-02         Projekto pabaiga: 2011-10-28
Bendra projekto vertė:
754 887,05 €
Projektui skirtas finansavimas:
754 887,05 €
Projektui išmokėta lėšų:
738 094,2 €
Iš jo ES dalis:
641 653,99 €
Iš jo ES dalis:
627 380,09 €

Projekto tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą Biržų politechnikos mokykloje. Mokyklos mokomasis korpusas statyti 1988 m. ir nuo eksploatacijos pradžios nebuvo renovuoti. Šilumos tiekimas centralizuotas. Šildymo sistema vienvamzdė, apatinio paskirstymo, radiatoriai pagaminti iš ketaus arba plieno, todėl šildymas yra netolygus ir nepakankamas. Esama pastato ir inžinerinės įrangos būklė netenkina STR bei higienos normų reikalavimų, didelis šiluminės energijos suvartojimas, nepatenkinama inžinerinių sistemų būklė (šiluminio punkto reguliavimo galimybės, vamzdynai, radiatoriai, uždaromoji armatūra ir kt.), todėl būtina renovuoti pastato energetinį ūkį. Problemas siekiama spręsti diegiant tokias energijos taupymo priemones: šildymo sistemos renovacija (šildymo prietaisų demontavimas, naujų radiatorių montavimas), išorinių sienų renovacija ir apšiltinimas, sutapdintų stogų renovacija su apšiltinimu, langų ir lauko durų keitimas, langų plotų mažinimas. Energetinio ūkio renovacijos priemonės leis sumažinti oro infiltraciją, padidinti atitvarų šilumines varžas, automatiškai palaikyti šildymo parametrus atsižvelgiant į lauko temperatūrą ir paros laiką. Visa tai leis sumažinti šiluminės energijos suvartojimą apie 35 % ir tuo pačiu užtikrinti racionalų šiluminės energijos panaudojimą. Mokyklos mokomojo korpuso renovacija leis užtikrinti tinkamas sąlygas mokinių ir darbuotojų veiklai, jų sveikatai, o taip pat prailginti pastato eksploatacijos laiką bei užtikrinti atitikimą pastato atitvarų STR ir higienos normų reikalavimams. Atlikus Biržų politechnikos mokyklos renovaciją sumažės energijos sunaudojimas ir išlaidos šildymui, pagerės moksleivių mokymosi bei gyvenimo sąlygos, sumažės moksleivių ir pedagogų sergamumas peršalimo ligomis, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-05-V-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-05-V-01-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Biržų raj.