Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Vilniaus Žemynos gimnazijoje

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-05-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Žemynos gimnazija
Projekto pradžia: 2007-10-01         Projekto pabaiga: 2010-03-15
Bendra projekto vertė:
380 775,63 €
Projektui skirtas finansavimas:
380 775,63 €
Projektui išmokėta lėšų:
374 753,5 €
Iš jo ES dalis:
323 659,29 €
Iš jo ES dalis:
318 540,48 €

Projekto tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą Vilniaus Žemynos gimnazijoje. Tikslui pasiekti bus atliktas sienų ir stogo apšiltinimas, šildymo sistemų modernizavimas, langų ir durų keitimas, stiklo blokelių užaklinimas ir kiti pastato renovavimo darbai pagal energijos vartojimo audito rekomendacijas. Gimnazijos pastatai pastatyti 1983 m., todėl šilumos energijos suvartojimas neatitinka šiuolaikinių standartų. Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas sudarys sąlygas mažinti energijos vartojimą ir patalpų eksploatavimo sąnaudas, užtikrinti Lietuvos higienos normose NH 21:1998 "Bendrojo lavinimo mokyklos higienos normos ir taisyklės" (Žin., 1998, Nr.122-3117) nurodytas patalpų mikroklimato sąlygas. Įgyvendinus projektą šilumos energijos sutaupymai kasmet sudarys apie 0,72 GWh (86314 Lt sutaupymas kasmet). Atlikus planuojamus darbus ir įgyvendinus projekto veiklas pagerės komforto ir mikroklimato, mokymosi ir darbo sąlygos gimnazijos moksleiviams ir darbuotojams, nes sumažės natūralus šalto oro patekimas į patalpas, kas yra didelė problema rudens bei žiemos sezonais. Žiemos sezonais nebereikės naudoti papildomų elektrinių šildytuvų, bus sutaupoma elektros energija ir efektyviai naudojamos energetiniams ištekliams skiriamos lėšos. Naudą dėl efektyvaus lėšų, skirtų šildymui, naudojimo taip pat pajus ir Vilniaus miesto savivaldybė. Projektas atitinka nacionalinės energetikos strategijos patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 „Dėl nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo“, nuostatas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-05-V-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-05-V-01-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto