Klaipėdos 2-osios specialiosios mokyklos pastato energetinio ūkio renovacija

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-05-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos "Medeinės" mokykla
Projekto pradžia: 2007-10-01         Projekto pabaiga: 2009-10-15
Bendra projekto vertė:
401 276,07 €
Projektui skirtas finansavimas:
401 276,07 €
Projektui išmokėta lėšų:
400 102,95 €
Iš jo ES dalis:
341 084,66 €
Iš jo ES dalis:
340 087,5 €

Mokyklos pastatų kompleksas statytas 1974 m. Nors ir tvarkingai prižiūrima pastato infrastruktūra dėvisi ir nebetenkina šiandieninių normatyvinių reikalavimų, o lėšų jos atnaujinimui skiriama nepakankamai. Atlikus energetinį auditą nustatyta, kad pastato išorinės atitvaros yra labai prastos būklės: sienų stovis kritiškas, per sienas ir langus skverbiasi drėgmė, byra tinkas. Langai ir lauko durys mediniai, nesandarūs, staktų dalys pradėję irti. Stogo danga lopyta, sutrūkinėjusi. Dėl seno tipo radiatorių patalpos šildomos netolygiai. Tai sąlygoja didelius šilumos nuostolius. Sąnaudos šildymui didelės, o temperatūra vidaus patalpose nepakankama. Patalpos neatitinka higienos reikalavimų. Dėl drėgmės, nepakankamos temperatūros klasėse vaikai dažnai serga peršalimo ligomis. Dėl kasmet prastėjančių pedagogų ir aptarnaujančio personalo darbo sąlygų mažėja darbo kokybė, sunku ne tik pritraukti naujus, bet sudėtinga išlaikyti senuosius darbuotojus. Taip pat kasmet mažėja pastato gyvavimo laikas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-05-V-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-05-V-01-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto