Anykščių žemės ūkio mokyklos mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos energetikos ūkio renovacija

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-05-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Anykščių technologijos mokykla
Projekto pradžia: 2007-09-01         Projekto pabaiga: 2011-11-30
Bendra projekto vertė:
555 222,16 €
Projektui skirtas finansavimas:
555 222,16 €
Projektui išmokėta lėšų:
555 222,16 €
Iš jo ES dalis:
555 222,16 €
Iš jo ES dalis:
555 222,16 €

Anykščių technologijos mokyklos kompleksą sudaro trys dalys: mokomasis kompleksas, 5 aukštų bendrabutis ir valgyklos pastatas. Pastatų konstrukcija surenkama - g/b karkasai, surenkamų akytbetonio panelių sienos, mūro fragmentai. Stogai sutapdintos konstrukcijos, šildymas centralizuotas - iš netoliese esančios dujinės katilinės. Pastatai statyti 1985 ir 1989 metais. Nuo to laiko joks kapitalinis remontas nebuvo darytas. Jų būklė neatitinka STR ir higienos normų reikalavimų, suvartojama labai daug šiluminės energijos, nepatenkinama inžinerinių sistemų būklė. Nuolat augančios šiluminės energijos kainos ir nepakankamos mokyklos finansinės galimybės neleidžia užtikrinti tinkamų sąlygų mokinių ir darbuotojų veiklai ir jų sveikatai. Pastatų šildymo sistemos, langų, stogo, išorinių sienų konstrukcijos neleidžia taupyti energijos. Projekto tikslas - energetinių resursų panaudojimo efektyvumo didinimas bei neigiamo poveikio aplinkai mažinimas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-05-V-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Anykščių raj.