Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Spindulys“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-05-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2007-10-01         Projekto pabaiga: 2010-09-30
Bendra projekto vertė:
567 110,46 €
Projektui skirtas finansavimas:
567 110,46 €
Projektui išmokėta lėšų:
319 192,84 €
Iš jo ES dalis:
482 043,89 €
Iš jo ES dalis:
271 313,92 €

Pagrindinis projekto tikslas: Padidinti energijos vartojimo efektyvumą mažinant energijos sąnaudas Kaišiadorių lopšelyje – darželyje „Spindulys“. Šio tikslo įgyvendinimui bus atliekama vaikų lopšelio – darželio „Spindulys“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio remontas bei rekonstrukcija. Projekto tikslinės grupės: Ikimokyklinio amžiaus vaikai – pagrindinė tikslinė grupė, kurios naudai vykdoma veikla ir funkcijos. Lopšelio – darželio darbuotojai Kaišiadorių miesto gyventojai Kaišiadorių rajono savivaldybė Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) įstatymo 6 straipsnis nustato savarankiškąsias savivaldybės funkcijas. Prie šiuo funkcijų priskiriama: • ikimokyklinis vaikų ugdymas; • maitinimo paslaugų teikimas ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo lavinimo įstaigose. Kad būtų galima užtikrinti deramą ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą ir higienos normas atitinkančias vaikų ugdymosi ir darbuotojų darbo sąlygas oro temperatūra lopšelio grupėje turi būti 22 laipsniai šilumos, darželio grupėje – 21 laipsnis šilumos, miegamuosiuose 21-19 laipsnių šilumos, kitose patalpose 18-16 laipsnių šilumos. Kadangi Kaišiadorių rajono savivaldybės lėšų stygius neleidžia atlikti pastato remonto ir rekonstrukcijos savivaldybės jėgomis, numatytas projekto teikimas ES struktūrinių fondų paramai gauti.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-05-V-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-05-V-01-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kaišiadorių raj.