Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
Projekto pradžia: 2009-08-03         Projekto pabaiga: 2015-10-30
Bendra projekto vertė:
15 981 047,56 €
Projektui skirtas finansavimas:
15 981 047,56 €
Projektui išmokėta lėšų:
15 934 930,77 €
Iš jo ES dalis:
15 011 461,97 €
Iš jo ES dalis:
14 962 840,49 €

Projektas yra vienas iš Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ plėtros programos projektų. Projekto metu Santariškių ir Baublio g. sankirtoje, Vilniuje (unikalus žemės sklypo Nr. 4400-1134-9256) bus sukurtas Jungtinis Inovatyvios medicinos centras (be Vaizdinimo ir branduolinės medicinos tyrimų centro) (JIMC), skirtas inovatyvių medicinos technologijų, molekulinės medicinos ir biofarmacijos mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms. Projekto atsiradimą lėmė kelios priežastys: pasenusi ir nepakankama mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bazė, integruotos taikomųjų mokslinių tyrimų infrastruktūros nebuvimas, tradiciškai stipraus fundamentalių mokslo sektoriaus kuriamos biomedicinos ir biotechnologijų mokslinės produkcijos trūkumas ikiklinikiniuose ir klinikiniuose tyrimuose, molekulinės medicinos ir biofarmacijos MTEP darbų poreikis. Siekiant spręsti šias problemas bei esant aukštai kompetencijai fundamentinių biomedicinos tyrimų srityje bei sparčiai vystantis biotechnologijų ir biofarmacijos verslui, buvo nuspręsta sukurti JIMC, kuris sutelktų mokslininkų pajėgas bei turimą mokslinę įrangą bendroms mokslinėms problemoms spęsti. Tikslinės grupės – pagrindiniai tokios infrastruktūros naudotojai: mokslo ir studijų institucijų tyrėjai, magistrantai ir doktorantai. Projekto įgyvendinimo metu bus išplėtota bendroji MTEP, studijų infrastruktūra, sukuriant JIMC, kuriame įsikursInovatyvios medicinos centro padaliniai bei 8 –ios atviros prieigos centro (APC) laboratorijos, bus įsigyta reikalinga mokslinė įranga ir baldai. Tokiu būdu bus užtikrinamas efektyvus brangios MTEP įrangos panaudojimas, aprėpiama didesnė tikslinė grupė, sustiprinama vykdoma MTEP veikla. JIMC bus įkurtas integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santara" rėmuose ir prisidės prie pagrindinio slėnio „Santara“ tikslo - įkurti Slėnį, kuriame būtų atliekami privatūs tyrimai, steigiamos žinioms imlios įmonės ir teikiamos žinioms imlios paslaugos

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto