Verslumo skatinimo fondas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-08-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
Projekto pradžia: 2009-12-30         Projekto pabaiga: 2016-06-30
Bendra projekto vertė:
14 481 000,93 €
Projektui skirtas finansavimas:
14 481 000,93 €
Projektui išmokėta lėšų:
14 481 000,93 €
Iš jo ES dalis:
14 481 000,93 €
Iš jo ES dalis:
14 481 000,93 €

Projekto, įgyvendinamo JEREMIE iniciatyva pagal finansų inžinerijos priemonę „Verslumo skatinimas“, tikslas yra skatinti verslumą ir pagerinti finansavimo prieinamumą labai mažoms, mažoms įmonėms, fiziniams asmenims, siekiantiems pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms, siekiančioms plėtoti savo verslą. Projektas įgyvendinamas per UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdomą Verslumo skatinimo (VS) fondą. Fondas per atrinktą finansų inžinerijos priemonės valdytoją teiks mikrokreditus labai mažoms, mažoms įmonėms, fiziniams asmenims, norintiems pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms. Paskolų teikimas aukščiau minėtiems subjektams bus derinamas su mokymų ir konsultavimo paslaugų teikimu. Projektas prisidės prie įvairių socialinių grupių verslumo skatinimo ir užimtumo didinimo, tuo pačiu ir prie esamų darbo rinkos problemų sprendimo bei Ekonomikos skatinimo plano įgyvendinimo.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Verslumo skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-08-K-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-08-K-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto