Bukantės dvaro sodybos restauravimas ir pritaikymas turizmo reikmėms

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-05-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Žemaičių dailės muziejus
Projekto pradžia: 2009-12-20         Projekto pabaiga: 2012-08-31
Bendra projekto vertė:
597 961,08 €
Projektui skirtas finansavimas:
508 266,91 €
Projektui išmokėta lėšų:
441 918,11 €
Iš jo ES dalis:
508 266,91 €
Iš jo ES dalis:
441 918,11 €

Iš buvusių Bukantės dvaro sodybos pastatų pilnai išlikęs yra tik 1 pastatas – vadinamasis ponų namas, kuriame šiuo metu įsikūręs rašytojos Žemaitės memorialinis muziejus. Pastato būklė yra avarinė, apie tai liudija ir įvairių institucijų išduotos pažymos. Bukantės dvaro sodybos tvarto ir svirno pastatai nėra išlikę. Trūkstant lėšų, šie pastatai iki šiol nebuvo atstatyti, nors jų atkūrimas ir pritaikymas viešojo turizmo reikmėms ženkliai padidintų objekto patrauklumą. Šiuo metu rašytojos Žemaitės muziejaus ekspoziciją per metus aplanko tik apie 2500 lankytojų. Atstačius dvaro sodybos tvartą ir svirną, būtų sudarytos galimybės muziejui vykdyti papildomas veiklas, organizuoti edukacines programas ir pan. Tai teigiamai įtakotų Bukantės dvaro sodybos bei Plungės rajono savivaldybės, kaip patrauklaus turistinio regiono, įvaizdį. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, turizmo produktų ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą Plungės rajono savivaldybėje. Projekto įgyvendinimo metu planuojama restauruoti ponų namą bei atkurti tvartą ir svirną, o taip pat įsigyti lankytojų aptarnavimui bei pastatų įrengimui reikalingus baldus ir įrangą. Restauravus ponų namą, jame ir toliau veiktų rašytojos Žemaitės memorialinis muziejus. Atstatytas svirnas būtų naudojamos įvairioms parodoms, koncertams, literatūriniams vakarams bei kitiems kultūriniams renginiams organizuoti. Atkurtame tvarte planuojama organizuoti senųjų amatų gaivintojų (dailidžių, stalių, stogdengių) plenerus, tautodailininkų stovyklas bei muges. Atvykę lankytojai iš arti galės susipažinti su kūrybos procesu, įsigyti patikusį gaminį. Bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis, bus įgyvendinamos bendros neformaliojo ugdymo programos, skatinamas vaikų domėjimasis krašto istorija ir t. t. Projekto tikslinės grupės – vietiniai bei užsienio turistai, besidomintys įvairiais kultūriniais renginiais, tradicinių amatų profesijos atstovai, moksleiviai bei akademinis jaunimas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-05-R-81
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-05-R-81-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Plungės raj.