Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų metodikų kūrimas ir diegimas, kvalifiikacinių reikalavimų profesinės reabilitacijos specialistams nustatymas, pasirengimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų kūrimas, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimas

Paramos priemonė
VP1-1.2-SADM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projekto pradžia: 2009-01-01         Projekto pabaiga: 2013-12-31
Bendra projekto vertė:
616 311,4 €
Projektui skirtas finansavimas:
616 311,4 €
Projektui išmokėta lėšų:
582 272,39 €
Iš jo ES dalis:
523 864,69 €
Iš jo ES dalis:
494 931,54 €

Projekto tikslas – tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimą ir užtikrinti jų kokybę. Nuo 2005 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme buvo įteisintas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems ir nustatytos pagrindinės paslaugos. 2007 m. profesinės reabilitacijos paslaugos buvo teiktos 335 neįgaliesiems 5 įstaigose, kuriose paslaugų teikimo neįgaliesiems metodikos skiriasi, skirtinga ir paslaugų kokybė. 2008 m. planuojama, kad paslaugas gaus per 380 neįgaliųjų. Kadangi nėra vieningų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodikų, standartų, reikalavimų specialistams, nesukurta kokybės vadybos sistema, todėl neužtikrinama vienoda paslaugų kokybė profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančiose įstaigose. Projektas skirtas sukurti vieningą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistemą, užtikrinančią kokybiškas profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. Negalios pobūdis apibrėžia profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo turinį ir įgūdžiams atstatyti metodikų skirtumus, todėl siekiama sukurti ir įdiegti skirtingas negalias turintiems asmenims profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikas. Šiuo metu yra parengtos ir įdiegtos profesinės reabilitacijos paslaugų metodikos, skirtos asmenims su judėjimo funkcijų sutrikimais ir sergantiems vidaus ligomis. Rengiant ir diegiant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikas, standartus, reikalavimus specialistams bei kokybės vadybos sistemą siekiama reglamentuoti ir užtikrinti vienodą paslaugų teikimo kokybę šalyje, o tuo pačiu sudaryti galimybę suvienodinti paslaugų įkainius.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.2-SADM-02-V-01
Projekto kodas:VP1-1.2-SADM-02-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto