Lazdijų regiono gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Veisiejų technologijos ir verslo mokykla
Projekto pradžia: 2010-06-22         Projekto pabaiga: 2013-04-21
Bendra projekto vertė:
57 090,48 €
Projektui skirtas finansavimas:
57 090,48 €
Projektui išmokėta lėšų:
56 286,84 €
Iš jo ES dalis:
57 090,48 €
Iš jo ES dalis:
56 286,84 €

Kompiuterinis raštingumas - svarbus įgūdis, norint naudotis naujo tipo paslaugomis ir dalyvauti informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos gyvenime. Tai priemonė mažinanti bendrojo išsilavinimo trūkumą informacinių technologijų srityje, didinanti profesines kompetencijas. Lazdijų raj. - kaimiškasis regionas. Čia nedarbo lygis vienas iš didžiausių Lietuvoje. Akivaizdi skaitmeninės atskirties problema, kuri ryškiausia tarp kaimo gyventojų ir ypatingai tarp vyresnio amžiaus žmonių. Projekto tikslas – ugdant kompiuterinio raštingumo įgūdžius, skatinti gyventojų konkurencingumą darbo rinkoje, ugdyti įgūdžius, reikalingus sėkmingam informacinių ir ryšių technologijų taikymui kasdienėje veikloje. Mokymai vyks bibliotekose ir Veisiejų TVM. Jų turinys bus nustatomas pagal gyventojų turimą žinių lygį ir įvertinant gyventojų poreikį. Tikslinė grupė – Lazdijų rajono gyventojai. Pirmenybė - vidutinio amžiaus ir pagyvenusiems asmenims, taip pat kaimo vietovių gyventojams. Bibliotekos kaime - vienintelis švietimo židinys. Siekdami patenkint norinčiųjų mokytis poreikį, didžiumą mokymų vykdysime kaimo bibliotekose, tokiu būdu mokymus maksimaliai priartinsime prie kaimo gyventojų. Mokymai vyks ir Veisiejų TVM. Į ją mokymų dalyvius atsivešime iš arčiausiai mokyklos esančių kaimų. Mokymų grupę sudarys 6 asmenys. Tai leis lengviau nustatyti besimokančiųjų poreikį ir suteiks galimybę daugiau dirbti individualiai su kiekvienu iš jų. 2004-2006 m. vykdydami projektą, kompiuterinioraštingumo pagrindų apmokėme 732 rajono gyventojus. Šis projektas – buvusio projekto veiklų tąsa, kurią išprovokavo gyventojų poreikiai gilinti savo žinias ir kompetencijas, siekiant įgyti tuos gebėjimus ir įgūdžius, kurie susiję su būtinumu naudotis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis, taip pat didinti konkurencingumą darbo rinkoje ir galimybes užimtumo srityje. Be ES lėšų suteikti tokiam skaičiui gyventojų tokias paslaugas ir galimybes būtų neįmanoma.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-07-K-01-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Lazdijų raj.