Kompiuterinio raštingumo mokymai Jonavos, Kauno bei Vilniaus regionų gyventojams

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Vilties žiedas"
Projekto pradžia: 2011-01-01         Projekto pabaiga: 2014-06-30
Bendra projekto vertė:
307 523,46 €
Projektui skirtas finansavimas:
307 523,46 €
Projektui išmokėta lėšų:
292 426,26 €
Iš jo ES dalis:
307 523,46 €
Iš jo ES dalis:
292 426,26 €

Projekto "Kompiuterinio raštingumo mokymai Jonavos, Kauno ir Vilniaus regionų gyventojams" esmė, suteikti tikslinei grupei, t.y. asmenims virš 45 metų amžiaus, darbo kompiuteriu pagrindus, siekiant įsidarbinti, siekti aukštesnių pareigų, persikvalifikuoti.Vykdomais mokymais būtų siekiama suteikti vyresnio amžiaus nedirbantiems asmenims galimybę drąsiau konkuruoti darbo rinkoje, praplėsti galimų darbo vietų spektrą, didinti motyvaciją darbinei veiklai. Dirbantiesiems - padėti išsaugoti turimas darbo vietas, kuriose būtinas išmanymas informacinių technologijų srityje. Projektu stengiamasi sulyginti konkuravimo darbo rinkoje galimybes tarp asmenų turinčių ir siekiančių įgyti kompiuterinio raštingumo pagrindus. Kaimo vietovių gyventojus paskatinti įgyti kompiuterinio raštingumo įgūdžių,aktyviau naudotis VIPT, elektroninėmis paslaugomis. Projektas naudingas esant ypač nepalankiai situacijai darbo rinkoje,nes leidžia išlikti darbo vietoje padidinus kompetencijas kompiuterinių technologijų valdymo srityje. Įgytos e-CITIZEN programos žinios leis naudotis elektroninėmis paslaugomis palengvins informacijos paieškas, padidins komunikacijos galimybes, padės išmokti naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir komunikacijos priemonėmis ieškant naujų įsidarbinimo galimybių bei naujų savo verslo idėjų. Specialiojo pobūdžio mokymo programa supažindins su kompiuterinėmis programomis, suteiks žinių informacinių technologijų valdymo srityje. Baigus šiuos mokymus atsiveria galimybė lygiomis teisėmis konkuruoti darbo rinkoje, didėja galimybės siekti aukštesnių pareigų, persikvalifikuoti.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-07-K-01-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto