Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos organizuojami kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymo mokymai gyventojams

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla
Projekto pradžia: 2011-01-01         Projekto pabaiga: 2013-05-31
Bendra projekto vertė:
11 922,5 €
Projektui skirtas finansavimas:
11 922,5 €
Projektui išmokėta lėšų:
9 498,42 €
Iš jo ES dalis:
11 922,5 €
Iš jo ES dalis:
9 498,42 €

Pareiškėjo organizuojamų kursų suaugusiems asmenims metu, stebint ir vertinant informacinių technologijų žinių lygį, palaikant ryšius su Kaišiadorių darbo birža, stebint darbo rinkos situaciją Lietuvoje bei atlikus gyventojų apklausą, buvo identifikuotos problemos: kompiuterinio raštingumo pagrindų, įgūdžių trūkumas ir su tuo susijusios mažesnės užimtumo galimybės, mažesnis konkurencingumas ir mažesnės galimybės palengvinti kasdienę veiklą. Projektu siekiama prisidėti prie šių problemų sprendimo, organizuojant 4 tipų kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymo kursus, siekiant patenkinti kompiuterinio raštingumo įgūdžių poreikius. Projektas skirtas suteikti gyventojams reikalingus kompiuterinio raštingumo įgūdžius, kurie padės didinti socialinę aprėptį, ekonominį aktyvumą, užimtumą, didins konkurencines galimybes darbo rinkoje, mažins nedarbą. Numatoma apmokyti 120 asmenis, didelį dėmesį skiriant bedarbiams, ekonomiškai neaktyviems, vyresnio amžiaus asmenims, kaimo vietovių gyventojams. Projektas yra būtinas įgyvendinti Kaišiadorių raj. sav., Jonavos raj. sav. ir Elektrėnų sav. lygiu, kadangi jis spręstų kompiuterinio raštingumo įgūdžių trūkumo problemas; sudarytų galimybes neišgalintiems už mokymus susimokėti gyventojams mokytis; suteiktų kompiuterinio raštingumo žinias, reikalingas norint integruotis į informacinę visuomenę ir darbo rinką. Projektas yra naudingas, kadangi sudarys galimybes gyventojams taikyti informacines technologijas darbo rinkoje (ieškant darbo, persikvalifikuojant, siekiant karjeros) ir palengvins kasdienę veiklą (bendraujant, dalyvaujant informacijos paieškoje, tvarkant dokumentaciją). Projektas yra įdomus, kadangi bus sudarytos mokymo programos, priklausomai nuo dalyvių poreikių ir pageidavimų. Vykdant kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymo mokymus, bus taikomi lankstūs mokymosi metodai (derinamos teorinės ir praktinės žinios, skatinamas dalyvių kūrybiškumas, iniciatyvumas). Mokymai būtų vykdomi nemokamai. Tai užtikrintų projekto populiarumą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-07-K-01-017
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kaišiadorių raj.