Vyresnių kaip 45 metai žmonių kompiuterinio raštingumo ugdymas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos pensininkų sąjunga "Bočiai"
Projekto pradžia: 2011-01-01         Projekto pabaiga: 2013-12-31
Bendra projekto vertė:
538 652,11 €
Projektui skirtas finansavimas:
538 652,11 €
Projektui išmokėta lėšų:
423 960,87 €
Iš jo ES dalis:
538 652,11 €
Iš jo ES dalis:
423 960,87 €

Sparti informacinių technologijų plėtra įtakojo tai, kad šiuolaikinėje darbo rinkoje vienas pagrindinių reikalavimų norint įsidarbinti - gebėjimas dirbti kompiuteriu. Daugelis vyresnio amžiaus žmonių neturi žinių apie informacines technologijas bei patirties naudojantis asmeniniais kompiuteriais. Vyresnio amžiaus žmonės sunkiau prisitaiko prie technologinių pokyčių, o tai lemia tokių žmonių nedarbingumo lygio didėjimą. Be to, pagyvenusių žmonių pajamų lygis per mažas, kad jie galėtų lankyti mokamus kompiuterinio raštingumo kursus - tokių kursų rinkos kaina yra pernelyg didelė. Planuojama apmokyti 4060 vyresnių kaip 45 m. žmonių pagal ECDL kompiuterinio raštingumo programą, suteikti jiems žinių apie šiuolaikines informacines technologijas, išmokyti dirbti asmeniniu kompiuteriu ir taip padidinti jų konkurencingumą darbo rinkoje. Projekto pridėtinė vertė: 4060 Lietuvos gyventojų bus apmokyti pagal ECDL kompiuterinio raštingumo programą bei įgys specifines žinias apie šiuolaikines informacines technologijas. Didelis priešpensijinio ir pensijinio amžiaus ekonomiškai aktyvių žmonių kiekis išmoks naudotis asmeniniu kompiuteriu darbo tikslais bei reikšmingai pakels savo kvalifikaciją. Įsisavinus kompiuterinio raštingumo kurso programą, projekto dalyviai turės didesnes galimybes tęsti savo darbinę karjerą bei išlaikyti savo ekonominį aktyvumą ilgesnio laikotarpio perspektyvoje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-07-K-01-018
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Joniškio raj.