Kompiuterinis raštingumas Šakių ir Jurbarko rajonų gyventojams - BŪTINYBĖ, ne PRABANGA!

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Sintautų akademija
Projekto pradžia: 2011-01-01         Projekto pabaiga: 2013-06-30
Bendra projekto vertė:
434 327,21 €
Projektui skirtas finansavimas:
434 327,21 €
Projektui išmokėta lėšų:
433 329,3 €
Iš jo ES dalis:
434 327,21 €
Iš jo ES dalis:
433 329,3 €

Kompiuterinio raštingumo ugdymas yra viena iš prioritetinių krypčių visuomenės švietimo srityje. Atliktos Šakių ir Jurbarko rajonų gyventojų apklausos parodė, kad šių rajonų gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžiai yra nepakankami ir stabdo sėkmingą informacinių ir ryšių technologijų taikymą asmeninėje ir profesinėje veikloje. Šių įgūdžių trūkumas taip pat neigimai atsiliepia gyventojų konkurencingumui darbo rinkoje. Siekiant spręsti susidariusias problemas, integruoti Šakių ir Jurbarko rajonų gyventojus į informacinę visuomenę bei užtikrinti ET Mokymosi visą gyvenimą memorandumo principų įgyvendinimą, inicijuojamas kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymo projektas, kurio metu 1574 tikslinės grupės atstovų (Šakių ir Jurbarko r. gyventojai) bus apmokomi pagal E-citizen, ECDL Start ir ECDL mokymo programas. Pabaigę mokymus dalyviai gebės savarankiškai naudotis pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis, įgis kompiuterinio raštingumo pagrindus, leisiančius gilinti specifines žinias. Projekto įgyvendinimas ypatingai svarbus socialiniu ir darnaus regionų vystymosi požiūriu – projekto veiklos bus vykdomos nuo didžiųjų šalies miestų nutolusiose vietovėse, aprėpiant ir probleminį Jurbarko rajoną. Naujų kompiuterinio raštingumo įgūdžių įgijimas ir konkurencingumo darbo rinkoje didinimas yra ypatingai svarbus vietos gyventojams, nes šiuose rajonuose nedarbo lygis didelis,o siekiant įsidarbinti ir išlaikyti darbo vietas ypatingai aktualus naujų įgūdžių įgijimas. Projekto įgyvendinimas prisidės ir prie gyventojų užimtumo didinimo - vykdomų mokymų metu, gyventojai ne tik įgis teorinių žinių, bet ir formuos praktinius įgūdžius bei gebėjimus naudoti informacines kompiuterines technologijas asmeniniame gyvenime. Numatoma projekto trukmė - 30 mėn. Projekto įgyvendinimas reikalauja didelių finansinių investicijų, kurių nei projekto pareiškėjas, partneris, nei dalyviai neturi, todėl vienintelė galimybė įgyvendinti šį ypatingai svarbų ir būtiną projektą – pasinaudoti ES parama.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-07-K-01-027
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Jurbarko raj.