Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas Rokiškio ir Radviliškio rajonuose

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
Projekto pradžia: 2011-01-01         Projekto pabaiga: 2013-01-31
Bendra projekto vertė:
134 847,08 €
Projektui skirtas finansavimas:
134 847,08 €
Projektui išmokėta lėšų:
134 699,72 €
Iš jo ES dalis:
134 847,08 €
Iš jo ES dalis:
134 699,72 €

Projektą "Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas Rokiškio ir Radviliškio rajonuose" įgyvendins Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugųsiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius. Vienas iš įstaigos tikslų yra skatinti informacinių technologijų plėtra. Pasitelkiant partnerį, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo informavimo centrą, bus sprendžiamos šios abipusės problemos: • mažas kompiuterinio raštingumo lygis tarp kaimo gyventojų; • mažas kompiuterinio raštingumo lygis tarp vyresnių gyventojų; • mažas kompiuterinio raštingumo mokymų prieinamumas. Veikiant nuolatinių ekonominių pokyčių sąlygomis, didelę vertę žmonių adaptacijos darbo rinkoje požiūriu įgyja ne tiek gilios, specializuotos kompetencijos, kiek bendrieji gebėjimai. Problemoms spręsti tikslinei grupei bus organizuojami mokymai, pagal ECDL programą. ECDL standartas remiasi tuo, ką kompiuterio vartotojas turi žinoti apie informacijos technologiją ir asmeninius kompiuterius bei kokius asmeninių kompiuterių ir populiariausios jų taikomosios programinės įrangos panaudojimo įgūdžius jis turi įgyti. Projektas bus įgyvendinamas penkiose Radviliškio rajono kaimo gyvenvietėse ir penkiose Rokiškio rajono kaimo gyvenvietėse bei Radviliškio ir Rokiškio miestuose. Projekto metu kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymo mokymo kursai bus pravesti 480 tikslinės grupės dalyvių. Europos socialinio fondo remiamas kompiuterinio raštingumo ugdymo projektas yra vienintelė alternatyva, suteiksianti pakankamą išvardytų problemų sprendimą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-07-K-01-035
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Radviliškio raj.