Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybių gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras
Projekto pradžia: 2011-01-01         Projekto pabaiga: 2012-12-31
Bendra projekto vertė:
88 678,46 €
Projektui skirtas finansavimas:
88 678,46 €
Projektui išmokėta lėšų:
82 453,25 €
Iš jo ES dalis:
88 678,46 €
Iš jo ES dalis:
82 453,25 €

Šiuo metu, kai vis greičiau atnaujinama technika ir technologijos, naudojamos vis tobulesnės ryšio ir susisiekimo priemonės, be to, reikalinga informacija greičiausiai yra prieinama interneto pagalba, kasdienis gyvenimas yra neįsivaizduojamas be kompiuterio ir informacinių ryšio technologijų (IRT). Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybių, kaip vienų iš probleminių savivaldybių, gyventojai, nepakankamai naudojasi šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, o tai lemia jų kompiuterinio raštingumo stygius. Kompiuterinis raštingumas rajonuose vis dar yra nepakankamas, kadangi žmonių pajamos neleidžia jiems ne tik įsigyti asmeninių kompiuterių, bet ir mokytis jais dirbti. Nemenka dalimi egzistuoja ir naujų technologijų baimė, baimė dėl nepasitikėjimo savo galimybėmis išmokti dirbti su IRT. Visa tai įtakoja nepakankamus konkrečių asmenų gebėjimus sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje bei įgūdžius, reikalingus sėkmingam IRT taikymui kasdienėje veikloje. Projekto įgyvendinimo metu vykstančiuose kompiuterinio raštingumo mokymuose 440 Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybių gyventojų įgis IRT panaudojimo žinių ir įgūdžių, o skirtingos siūlomos mokymo programos užtikrins, kad išaugs įgūdžiai tiek asmenų, jau turinčių pradines IRT naudojimosi žinias, tiek asmenų, kurie „kompiuterio net akyse nematę“. Tikimasi, kad gyventojai susidomės kompiuterinio raštingumo pagal Europos standartą ECDL 7 ir 4 modulių mokymo programomis (atitinkamai apie 55 ir 20 proc. tikslinės grupės asmenų) bei išlaikys testus ECDL pažymėjimui gauti ir kompiuterinio raštingumo pagrindų mokymo programa (apie 25 proc. tikslinės grupės asmenų). Projekte numatytos veiklos prisidės prie tikslinių grupių poreikių tenkinimo: projekto metu bus mažinamas gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžių trūkumas. Mokymai padės pakelti gyventojų kvalifikaciją bei kompiuterines žinias, būtinas šiuolaikinei žinių visuomenei bei padidins jų galimybes konkuruoti darbo rinkoje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-07-K-01-037
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Lazdijų raj.