Joniškio, Pakruojo ir Šiaulių rajono gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas, didinant galimybes užimtumo srityje.

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Joniškio žemės ūkio mokykla
Projekto pradžia: 2011-01-01         Projekto pabaiga: 2013-04-30
Bendra projekto vertė:
20 003,87 €
Projektui skirtas finansavimas:
20 003,87 €
Projektui išmokėta lėšų:
19 639,14 €
Iš jo ES dalis:
20 003,87 €
Iš jo ES dalis:
19 639,14 €

Projekto esmė - Šiaulių apskrities seniūnijų gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymo kursų organizavimas, siekiant padidinti konkurencingumą darbo rinkoje, pagerinti sėkmingam darbui reikalingų informacinių šaltinių prieinamumą ir suteikti platesnes galimybes mokytis. Joniškio ir Pakruojo rajonų nepalanki ekonominė situacija, jaunų kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankamas žmonių pasirengimas nuolatiniams pokyčiams, naujiems iššūkiams, reikalavimams, nepakankamas dėmesys ir mažos finansinės galimybės specialistų rengimui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, nuolatiniam mokymuisi. Šių kursų metu projekto dalyviai galės įgyti naujų žinių, įgūdžių, pakelti savo kvalifikaciją. Išklausiusiems mokymo kursus ir išlaikiusiems baigiamąjį testą, bus išduoti pažymėjimai, patvirtinantys apie įgytas žinias ir kompetencijas. Projekto dalyviai mokymo metu bus skatinami toliau savarankiškai mokytis, ieškoti informacijos ir tobulėti, o nedirbantys – aktyviai ieškoti darbo. Projekto pridėtinė vertė - įgyvendinus projektą 124 Joniškio rajono, 24 Pakruojo rajono ir 30 Šiaulių rajono seniūnijų gyventojams bus suteiktos mokymo paslaugos, suteikiančios būtiniausius gebėjimus naudotis viešošomis elektroninėmis paslaugomis, žinių ir įgūdžių būtinų ir reikalingų sparčiai besikeičiančioje elektroninėje visuomenėje. Programos dalyviai gebės savarankiškai sąveikauti su interneto paslaugos tiekėjais ir atlikti įprastines užduotis, tokias kaip kompaktinės plokštelės ar knygos pirkimas, mokesčių mokėjimas, banko operacijų vykdymas internetu. Taip pat bus skatinami savarankiškai mokytis ir tobulėti, pagerinti savo situaciją darbo rinkoje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-07-K-01-041
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Joniškio raj.