Šiaulių apskrities ir aplinkinių regionų gyventojų integracijos į informacinę visuomenę skatinimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Šiaulių regiono plėtros agentūra"
Projekto pradžia: 2011-01-01         Projekto pabaiga: 2014-03-31
Bendra projekto vertė:
202 195,9 €
Projektui skirtas finansavimas:
202 195,9 €
Projektui išmokėta lėšų:
201 651,08 €
Iš jo ES dalis:
202 195,9 €
Iš jo ES dalis:
201 651,08 €

Beveik visose darbo srityse pradėjus taikyti naująsias technologijas sumažėjo vyresnio amžiaus Lietuvos gyventojų galimybės išsilaikyti darbo rinkoje. Net ir turėdami pakankamai darbo patirties jie negali sėkmingai konkuruoti dėl kompiuterinio raštingumo įgūdžių stokos. Ši problema itin aktuali kaimo vietovėse, kur nedarbo lygis didesnis, nei miestuose. Projektu siekiama užtikrinti gyventojų konkurencingumo darbo rinkoje ir jų galimybių užimtumo srityje padidinimą skatinant kompiuterinio raštingumo įgūdžių įgijimą. Didžiausias dėmesys skiriamas vyresniems nei 45 metai asmenims, gyvenantiesiems kaimo vietovėse ir probleminėse šalies teritorijose. Projekto metu rajonų gyventojai lankys kompiuterinio raštingumo paskaitas, išmoks naudotis kompiuteriais. Investavus į šį projektą galima tikėtis padidinti tikslinės gyventojų grupės galimybes prisitaikyti prie rinkos poreikių, susirasti darbą, padėti jiems įgyti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, naudingų ir kasdieninėje veikloje. Įgyvendinus projektą atsirastų galimybės projekto dalyviams išlikti konkurencingiems darbo rinkoje, susirasti darbą. Kartu padidėtų tikslinės grupės motyvacija mokytis kompiuterinio raštingumo, sumažėtų socialinė bei ekonominė atskirtis tarp miesto ir kaimo regionų, mažėtų nedarbo kaimo vietovėse problema. Taip pat projekto įgyvendinimas prisidėtų prie Visuotinio kompiuterinio raštingumo programos siekio - spartinti informacinės visuomenės kūrimąsi sudarant sąlygas visiems Lietuvos Respublikos gyventojams siekti visuotinio kompiuterinio raštingumo, atitinkančio jų išsimokslinimą ir profesinę veiklą. Projektu siekiama rezultato rodiklio „sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformalaus mokymo kursų pažymėjimus)“ - ne mažiau 92 procentai.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-07-K-01-043
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių raj.