"Bendraukime be kliūčių - tobulėkime kartu"

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Panevėžio pedagogų švietimo centras
Projekto pradžia: 2011-01-01         Projekto pabaiga: 2012-08-31
Bendra projekto vertė:
691 655,76 €
Projektui skirtas finansavimas:
691 655,76 €
Projektui išmokėta lėšų:
685 436,96 €
Iš jo ES dalis:
691 655,76 €
Iš jo ES dalis:
685 436,96 €

Nacionalinė informacinės visuomenės plėtros strategija teigia, kad būtina kryptinga informacinė plėtra bei efektyvus informacinių technologijų vystymas, dėl kurių stokos Lietuvos visuomenė susiduria su papildomais socialinio-ekonominio vystymosi sunkumais, didėja jos atsilikimas ir globali informacinė atskirtis, mažėja Lietuvos tarptautinis konkurencingumas. Projekto pagrindinis tikslas- vystyti ir stiprinti informacinę visuomenę, ugdant respublikos gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžius, reikalingus sėkmingam informacinių ir ryšių technologijų (IRT) taikymui darbe bei kasdieninėje veikloje. Laukiamas rezultatas: įgijus ir pagilinus 3544 aštuoniolikos respublikos regionų gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžius, padidės jų konkurencingumas darbo rinkoje; kasdieniame gyvenime asmenys galės greičiau, efektyviau bendrauti, rasti bei teikti reikalingą informaciją, gauti reikalingas paslaugas bei vykdyti atsiskaitymus. Projekto tikslinė grupė- 3544 aštuoniolikos respublikos regionų gyventojai (moterys- 86,31%) ir (vyrai- 13,69%). 70,03 % tikslinės grupės- probleminių regionų gyventojai. 65% sudaro asmenys, vyresni negu 45 metų. 51 % teikiamo projekto dalyvių- kaimo gyventojai. Siekiant sėkmingai įtraukti į projektą vyresnius žmones bei kaimo gyventojus, projekto mokymai numatyti kaimo vietovėse pagal pagal regionus. Numatytas 80 valandų mokymo kursas 1 dalyviui. Atsižvelgiant į poreikius bus vykdomos dviejų lygmenų programos: viena orientuota į kompiuterinio raštingumo įgūdžių, kurie naudojami praktikoje ir siejasi su konkretaus asmens poreikiais darbo rinkoje, ugdymą; kita- į kompiuterinio raštingumo įgūdžių, reikalingų sėkmingam informacinių ir ryšių technologijų (IRT) taikymui kasdienėje veikloje, ugdymą: „Sėkmingas informacinių ir ryšių technologijų (IRT) taikymas darbe“ (1860 dal.), „Informacinės ir ryšių technologijos kasdieniniame gyvenime“ (1684 dalyviai).

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-07-K-01-045
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto