Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms- geresnės gyvenimo kokybės garantas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: Tue Jun 22 00:00:00 GMT 2010         Projekto pabaiga: Sat Dec 21 00:00:00 GMT 2013
Bendra projekto vertė:
412 323,33 €
Projektui skirtas finansavimas:
412 323,33 €
Projektui išmokėta lėšų:
409 930,6 €
Iš jo ES dalis:
412 323,33 €
Iš jo ES dalis:
409 930,6 €

Projekte dalyvaujanti institucija siekia ugdyti Lietuvos gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžius, kurie būtų: a) naudojami praktikoje bei sietųsi su konkretaus asmens poreikiais darbo rinkoje; b) būtų reikalingi sėkmingam informacinių ir ryšių technologijų taikymui kasdienėje veikloje; skatinti gyventojų konkurencingumą darbo rinkoje, didinti Lietuvos gyventojų galimybes užimtumo srityje. Be to, projektu siekiama gerinti Lietuvos (ypač kaimiškųjų regionų) gyventojų (ypač vyresnio amžiaus žmonių 45+ ir vyresnių) kompiuterinių įgūdžių kokybę, suteikiant kokybišką, profesionalią bei į gyventojų poreikius orientuotą paslaugą. Projektu bus padėtas pagrindas sisteminiam ir nuolatiniam Lietuvos gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžių tobulinimui. Mokymai planuojami teikti dvylikoje probleminių teritorijų, visose iš jų dalis mokymų organizuojama VIPTuose. Projektu siekiama mažinti atskirtį tarp miesto bei kaimo, suteikti kaimiškų rajonų gyventojams galimybę įgyti tokias pačias žinias bei įgūdžius, kokius turi galimybę įgyti gyventojai miestuose. Mokymai dar planuojami rengti kitose trylikoje savivaldybių. Mokymus ves KTU dėstytojai, turintys ilgą darbo kompiuterinio raštingumo srityje patirtį, profesionalūs pedagogai bei andragogai. Tyrimai rodo (ŠMM 2005, Socialinės informacijos ir mokymų agentūra 2009, kiti), jog daugiau nei 50 proc. šių rajonų gyventojų norėtų mokytis, bet daugelis iš jų nežino kaip tai padaryti, kita dalis- neturi galimybės (reikia vykti į rajono centrą, finansinės problemos, kita). Projektas spręstų šias problemas, organizuodamas mokymus "arčiausiai besimokančiojo" - VIPT arba sudarytų sąlygas besimokantiesiems pasiekti VIPT ar rajono centrą. Tuo pačiu būtų populiarinamos VIPT teikiamos paslaugos.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-07-K-01-052
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Pasvalio raj.