Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-07-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Projekto pradžia: 2009-12-10         Projekto pabaiga: 2014-11-28
Bendra projekto vertė:
3 869 372,58 €
Projektui skirtas finansavimas:
3 869 372,58 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 384 151,41 €
Iš jo ES dalis:
3 288 966,69 €
Iš jo ES dalis:
2 876 528,7 €

Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje prioritetiniu Lietuvos siekiu yra įvardijamas žinių visuomenės ugdymas, užtikrinant aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje. Siekiama sudaryti galimybes elektroniniu būdu visiems norintiems šalies gyventojams įgyti profesinei veiklai reikalingas žinias ir lavinti bei tobulinti asmeninius gebėjimus. Atsižvelgdama į tai, biudžetinė įstaiga Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras (toliau - LSŠIC), numato sukurti ir įdiegti naują interaktyvią elektroninio mokymosi paslaugą, skirtą sudaryti sąlygas kuo didesnei visuomenės daliai aktyviai dalyvauti tęstinio mokymosi veikloje. Projektu siekiama sudaryti galimybę suaugusiems šalies gyventojams elektroniniu būdu gauti neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas, sukuriant suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugyklą (toliau – saugykla). Naujos interaktyvios paslaugos teikimas apims šiuos elementus: 1) elektroniniu būdu suaugusieji galės įgyti, tobulinti bendrąsias kompetencijas ir profesinei veiklai reikalingas žinias bei įgūdžius, jiems bus prieinama mokomoji medžiaga įvairiu pavidalu: tekstas, video, audio medžiaga, simuliacijos, kt. Besimokantysis jam tinkamu metu ir vietoje, pasinaudodamas internetu, galės individualiai susipažinti su mokymo programų turiniu; 2) besimokantieji galės įsivertinti turimą žinių lygį, atsakydamas į testo klausimus bei gauti įvertinimą; 3) elektroninio ir telefoninio ryšio būdais suaugusieji bus konsultuojami apie saugykloje esančias mokymosi programas bei kitose duomenų bazėse esančias mokymosi galimybes. Tikslinė projekto grupė - 25-64 metų amžiaus Lietuvos gyventojai, kurie naudojasi internetu ir dalyvauja neformaliajame švietime arba savišvietoje. Potencialių naujos interaktyvios paslaugos vartotojų skaičius siekia apie 0,5 mln. šalies gyventojų.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektroninio mokymosi paslaugos
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-07-V-01
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-07-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto