NDNT teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-1.2-SADM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projekto pradžia: 2008-10-01         Projekto pabaiga: 2011-04-19
Bendra projekto vertė:
477 000,98 €
Projektui skirtas finansavimas:
477 000,98 €
Projektui išmokėta lėšų:
475 048,86 €
Iš jo ES dalis:
405 450,82 €
Iš jo ES dalis:
403 791,51 €

NDNT specialistai asmenims nustatydami DL, vieną iš kriterijų vertina medicininį kriterijų, t.y. asmens bazinį darbingumą ir susiduria su bazinių darbingumo procentų parinkimo problema, todėl asmens darbingumo lygio vertinimas tampa subjektyvus ir reikalingas teisės aktų, reglamentuojančių DL nustatymą, tobulinimas. Taip pat praktika rodo, kad neužtikrintas tolygus perėjimas atliekant vertinimus iš NL į DL. Siekiant sistematizuoti atliekamus asmenų vertinimus, projekto metu planuojama patobulinti teisės aktus, reglamentuojančius asmenų DL ir NL nustatymą bei juos tarpusavyje suderinti siekiant užtikrinti kokybišką asmenų vertinimą, tobulinant NDNT paslaugų teikimo sistemos reglamentavimą. NDNT darbuotojams priimant sprendimus asmenims dėl SP būtinumo, objektyviai nustatyti asmens ligų ar traumų pasekmes ir įvertinti, kaip liga paveikė individą, kaip pakito asmens socialiniai ryšiai, remiantis daugelio Europos šalių patirtimi, gali padėti Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacijos (TFK) naudojimas. Integravus TFK į bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymo procesą asmenų SP nustatymas taps objektyvesnis, todėl projekto metu bus tobulinamas ir SP nustatymą reglamentuojantys teisės aktai. NDNT asmenų NL, DL, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį ir SP vertina darbuotojai (vertintojai), turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, specialias klinikinės medicinos, socialinių bei darbo aplinkybių vertinimo žinias, bet trūksta jų kvalifikacijai ir kompetencijai kelti skirtos specialios mokymų programos, nėra nustatytų specialių kvalifikacinių reikalavimų, nesukurta atestacijos tvarka. Projekto metu kvalifikacijos kėlimo, atestacijos tvarkos ir mokymų programų sukūrimas, galėtų tapti pagrindu sistemos, kurios Lietuvoje nėra, sukūrimui ir plėtrai, užsienio šalių patirties šioje srityje perėmimui, todėl bus siekiama sukurti vieningą sistemą, kuri užtikrins nuolatinį NDNT darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei atestavimą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.2-SADM-02-V-01
Projekto kodas:VP1-1.2-SADM-02-V-01-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto