Marijampolės marijonų gimnazijos infrastruktūros modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-21-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Marijampolės marijonų gimnazija
Projekto pradžia: 2011-12-07         Projekto pabaiga: 2012-12-31
Bendra projekto vertė:
265 459,34 €
Projektui skirtas finansavimas:
225 640,35 €
Projektui išmokėta lėšų:
202 201,25 €
Iš jo ES dalis:
225 640,35 €
Iš jo ES dalis:
202 201,25 €

Projekto metu numatoma įgyvendinti kompleksines veiklas, kurios pagerintų Marijampolės marijonų gimnazijos ugdymo proceso kokybę: 1) teritorijoje įrengti sporto aikšteles ir įsigyti reikalingą sporto inventorių; 2) atlikti gimnazijos pastato pamatų ir pusrūsio remontą; 3) įsigyti baldus, atitinkančius mokinių ūgį. Pagrindinės tikslinės grupės, į kurias orientuotas projekto įgyvendinimas yra gimnazijoje besimokantys moksleiviai ir gimnazijos personalas. Įgyvendintos veiklos užtikrins, kad visas ugdymo procesas yra organizuojamas kokybiškai, o mokiniams ir personalui sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-21-K-01
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Marijampolės