Didžiausios Klaipėdos apskrities nevalstybinės bendrojo lavinimo mokyklos Klaipėdos licėjaus infrastruktūros modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-21-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos licėjus
Projekto pradžia: 2008-01-15         Projekto pabaiga: 2015-05-31
Bendra projekto vertė:
453 287,04 €
Projektui skirtas finansavimas:
383 230,62 €
Projektui išmokėta lėšų:
349 777,07 €
Iš jo ES dalis:
383 230,62 €
Iš jo ES dalis:
349 777,07 €

Projekto metu numatoma renovuoti mokyklos pastato dalį Kretingos g. 44, Klaipėdoje (unikalus Nr.2196-3002-7038, renov. patalpų plotas apie 1473 kv.m), siekiant pagerinti teikiamų švietimo paslaugų kokybę. Šios patalpos priklauso Klaipėdos m. sav. ir yra perduotos mokyklai neatlygintinai valdyti panaudos sutarties pagrindu 18 metų. Pastatas nebuvo kapitaliai renovuotas nuo pastatymo (1963m.) ir pagal Mokyklų tinklo pertvarkos metodines rekomendacijas yra priskiriamas III grupei, t.y. atskiroms pastato dalims būtinas kapitalinis remontas. Projekto metu numatoma apšiltinti pastato lauko sienas, atlikti vidaus patalpų remontą, pakeisti langus ir duris, renovuoti inž.tinklus, įrengti priešg. bei apsaugos sistemas. Taip pat mokyklos mokymo klasės bus aprūpintos būtina įranga bei mokymo priemonėmis.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-21-K-01
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto