Vilniaus Prancūzų vidurinės mokyklos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-21-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Vilniaus prancūzų vidurinė mokykla
Projekto pradžia: 2009-05-13         Projekto pabaiga: 2012-10-31
Bendra projekto vertė:
720 457,09 €
Projektui skirtas finansavimas:
612 388,53 €
Projektui išmokėta lėšų:
446 577,35 €
Iš jo ES dalis:
612 388,53 €
Iš jo ES dalis:
446 577,35 €

Vilniaus prancūzų pradinė mokykla yra nevalstybinė švietimo įstaiga, Lietuvoje įregistruota 2002 m. Mokyklos mokymo koncepcija pagrįsta tarpkultūrinio dialogo skatinimu bei prancūziškos švietimo sistemos standartais, todėl moksleiviai, pabaigę mokyklą, įgyja visapusišką išsilavinimą bei visoje Europoje pripažįstamus diplomus. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti projektu-nepakankama mokyklos infrastruktūra. Šiuo metu mokyklos patalpos įsikūrusios 2 ankštuose pastatuose skirtingose miesto dalyse, todėl mokykla negali efektyviai koordinuoti ugdymo veiklos. Projekto metu mokykla rekonstruos naujas patalpas, kurios nuosavybės teise priklauso mokyklos steigėjui bei 20 metų (iki 2030 m.) yra išnuomotos mokyklai. Naujame pastate mokykla galės organizuoti kokybišką mokymą vienose patalpose bei užtikrinti savo veiklos tęstinumą, nes dabartiniai mokyklos pastatai yra naudojami pagal panaudos sutartį (su Vilniaus m. savivaldybe), galiojančią iki 2010 m. birželio mėn. Taip pat mokykla bus aprūpinta reikiama įranga, baldais bei mokymosi priemonėmis.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-21-K-01
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-010
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto