Vilniaus Valdorfo mokyklos pirmojo korpuso rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-21-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Vilniaus Valdorfo mokykla"
Projekto pradžia: 2009-12-30         Projekto pabaiga: 2014-08-31
Bendra projekto vertė:
687 735,75 €
Projektui skirtas finansavimas:
584 575,39 €
Projektui išmokėta lėšų:
584 575,38 €
Iš jo ES dalis:
584 575,39 €
Iš jo ES dalis:
584 575,38 €

Vilniaus Valdorfo mokykla, kurioje ugdoma virš 210 mokinių, nuomojasi Vilniaus savivaldybei priklausantį lopšelio-darželio pastatą. Pastatas statytas 1964 m. ir nėra pritaikytas vidurinės mokyklos reikmėms. Mokytojai negali kokybiškai vykdyti ugdymo veiklos, o mokiniai negali kokybiškai mokytis. Projektu siekiama užtikrinti aukštesnę paslaugų kokybę bei prieinamumą rekonstruoti ir didinti ugdymui skirtų patalpų plotą (mokykla galėtų priimti apie 90 mokinių papildomai). Vykdant šį projektą planuojama pastato, esančio adresu Geležinio vilko g. 23, Vilniuje, A korpuso rekonstrukcija, kurios metu pilnai atnaujinami A korpuso 1 ir 2 aukštai, taip pat, šiuo metu nenaudojamas A korpuso rūsys, rekonstruojamas į cokolinį aukštą, įrengiant jame naujas ugdymo ir su ugdymo procesu susijusias patalpas, kurių bendras plotas sudarytų apie 430 kv. m. Iki projekto įgyvendinimo A korpuse ugdymui ir su juo susijusioms veikloms vykdyti naudojama apie 840 kv. m. ploto patalpų, po rekonstrukcijos ir naujo priestato statybos šioms reikmėms skirtų patalpų plotas turėtų išaugti iki 1330 kv. m. Šiuo projektu siekiama pagerinti ugdymo veiklos kokybę: įrengti patalpas, pritaikytas Valdorfo pedagoginei sistemai. Mokykla yra viena trijų Valdorfo mokyklų Lietuvoje (vienintelė Vilniuje) ir nebetalpina visų norinčių joje mokintis. Pastatą ketinama rekonstruoti, remiantis organinės architektūros principais. Valdorfo mokyklos misija - skatinti visuomenės, grindžiamos sveikais, žmogiškais santykiais bei tausojančiu požiūriu į Žemę, kūrimąsi - siejasi su šios architektūros principais, kai projektuose naudojami gyvosios gamtos dėsniai bei formos.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-21-K-01
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto