Klaipėdos stoties kelyno rekonstrukcijos ir garsą slopinančių sienučių statybos projektavimas.

Paramos priemonė
VP2-5.2-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Projekto pradžia: 2009-05-28         Projekto pabaiga: 2013-04-15
Bendra projekto vertė:
2 457 715,48 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 089 058,16 €
Projektui išmokėta lėšų:
781 833,58 €
Iš jo ES dalis:
2 089 058,16 €
Iš jo ES dalis:
781 833,58 €

Klaipėdos geležinkelio stotis aptarnauja tiek keleivinį, tiek krovininį transportą. Didėjant krovinių pervežimo apimtims Klaipėdos geležinkelio mazge, atlikus galimybių studiją, identifikuotas būtinumas rekonstruoti Klaipėdos geležinkelio stoties kelyną didinant krovinių pervežimo pajėgumus bei siekiant įgyvendinti šiuolaikinius eismo saugumo reikalavimus. Taip pat numatoma įrengti garsą slopinančias sienutes, kurios apsaugotų Klaipėdos miesto gyventojus nuo traukinių keliamo triukšmo. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo 24 punkto nuostatas ir infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai“ projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-285 5 punkto nuostatas. Šiuo metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovininiam transportui nebeužtenka esamų kelių bei infrastruktūros pajėgumų, esami keliai yra fiziškai seni ir nusidevėję. Parengus ir įgyvendinus projektą visų pirma bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam transportui, susisiekimas Klaipėdos mieste, ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas Klaipėdos stoties kelyne, tuo bus sumažintas neigiamas eismo įvykių poveikis aplinkai. Miestui sparčiai plečiantis, aplink stotį iškilo daug gyvenamųjų namų. Atsižvelgiant į šių dienų aplinkosauginius reikalavimus, būtina įrengti garsą slopinančias sienutes aplinkinių gyventojų gyvenimo sąlygoms pagerinti. Šiuo metu rengiamas garsą slopinančių sienučių projektas bei Klaipėdos stoties kelių išvystymo planas. Parengus kelių išvystymo planą, bus baigti rengti projekto "Klaipėdos stoties kelyno rekonstrukcijos projektavimas" pirkimo dokumentai bei paskelbtas viešasis konkursas projektavimo paslaugoms pirkti.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
Kvietimo numeris:VP2-5.2-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.2-SM-01-V-01-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto