Mechatroninių matavimo sistemų su nanometrine skyra kalibravimo metodų, teorijos ir priemonių kūrimas, tyrimas ir taikymai.

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2011-03-24         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
333 857,45 €
Projektui skirtas finansavimas:
333 857,45 €
Projektui išmokėta lėšų:
292 432,23 €
Iš jo ES dalis:
333 857,45 €
Iš jo ES dalis:
292 432,23 €

Projektas ,,Mechatroninių matavimo sistemų su nanometrine skyra kalibravimo metodų, teorijos ir priemonių kūrimas, tyrimas ir taikymai“ prisidės prie patyrusių mokslininkų tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimo.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-102
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto