Apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Projekto pradžia: 2009-01-05         Projekto pabaiga: 2010-09-30
Bendra projekto vertė:
211 712,23 €
Projektui skirtas finansavimas:
211 712,23 €
Projektui išmokėta lėšų:
211 711,3 €
Iš jo ES dalis:
179 955,4 €
Iš jo ES dalis:
179 954,59 €

Šalies ir Europos Sąjungos įstatymai, strateginiai aktai detaliai reglamentuoja švietimo padalinių atliekamas funkcijas, tačiau padėtis Lietuvoje, palyginus su Europos Sąjungos valstybėmis, nėra gera. Nacionalinis lygmuo, įgyvendindamas švietimo kaitos projektus, tiesiogiai dirba su mokyklomis, aplenkdamas steigėjo švietimo padalinius: tokiu būdu mokyklų vadovai ar pedagogai įgyja geresnius gebėjimus nei steigėjų švietimo padalinių specialistai, kurie neužtikrina mokykloms realios paramos dėl edukacinės bei vadybinės kompetencijos stokos. Projekto metu atliekamas tyrimas parodys, kokia reali minėtų specialistų kompetencija, būtent kokias kompetencijas tikslinga ugdyti mokymų metu. Pagal dvi parengtas edukacines programas projekto dalyviai vyks į stažuotes, kuriose tikimasi įgyti patirties, kaip kitose šalyje vyksta konsultavimo procesas: kokie metodai ir konsultavimo modeliai taikomi. Remiantis gautais tyrimo rezultatis ir įgyta patirtimi bus sukurtos 2 mokymo programos švietimo padalinių specialistams. Mokymo programų parengimas yra konsultavimo sistemos kūrimo pagrindas - mokymų programos skatins apskričių ir švietimo skyrių specialistus mokytis dirbti konsultuojamuoju režimu, teikiant profesionalią ir savalaikę pagalbą mokykloms, kaip panaudojant vidaus ir išorės audito išvadas priimti argumentais grįstus sprendimus ir tobulinti ugdymo procesus. Tikslinės grupės – visų apskričių savivaldybių švietimo padalinių specialistai. Projekto naudą ilgainiui pajus visų šalies mokyklų bendruomenės.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra
Kvietimo numeris:VP1-2.1-ŠMM-03-V-01
Projekto kodas:VP1-2.1-ŠMM-03-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto