„E-paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese“

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Projekto pradžia: 2010-09-01         Projekto pabaiga: 2014-12-05
Bendra projekto vertė:
1 338 301,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 338 301,3 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 215 660,8 €
Iš jo ES dalis:
1 137 556,11 €
Iš jo ES dalis:
1 033 311,68 €

Viena pagrindinių priežasčių, skatinusių inicijuoti šį projektą, yra visuomenės poreikis gauti skaidrias ir kokybiškas žemėtvarkos projektų derinimo bei patvirtinimo paslaugas. Dabartinio žemėtvarkos planavimo proceso pagrindinės problemos: ? ilgas planavimo sąlygų išdavimo bei parengtų teritorijų planavimo dokumentų derinimo laikas; ? nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimas derinančiose institucijose; ? didelis teritorijų planavimo proceso pažeidimų kiekis; ? neefektyvi proceso kontrolė. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti visuomenės poreikius atitinkančią Žemėtvarkos planavimo proceso elektronines paslaugas ir jų veikimui užtikrinti reikalingą informacinę sistemą, kuri užtikrintų Žemėtvarkos planavimo proceso efektyvų valdymą bei „vieno langelio“ principu paremtą skaidrią proceso eigą, o taip pat skatintų visuomenės bei verslo subjektų dalyvavimą sprendimų priėmime. Sėkmingai įgyvendinus projektą, bus pasiekti šie projekto rezultatai: ? Bus sukurtos bei įdiegtos žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, kaimo plėtros, žemės paėmimo visuomenės poreikiams bei žemės konsolidacijos žemėtvarkos dokumentų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene bei viešinimo elektroninės paslaugos; ? Bus sukurta Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo, derinimo bei viešinimo elektroninių paslaugų informacinė sistema, išvystyta techninė infrastruktūra, būtina Žemėtvarkos planavimo proceso e-paslaugų teikimui užtikrinti bei informacinei sistemai funkcionuoti, o taip pat atlikti Žemėtvarkos planavimo proceso dalyvių darbo su informacine sistema mokymai.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektroninės valdžios paslaugos
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-01-V-02
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-01-V-02-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto