Medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų bei aukštojo mokslo studijų šiose proveržio kryptyse infrastruktūros kūrimas (LaMeTech infrastruktūra)

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2010-01-04         Projekto pabaiga: 2015-11-30
Bendra projekto vertė:
6 275 145,87 €
Projektui skirtas finansavimas:
6 275 145,87 €
Projektui išmokėta lėšų:
6 275 145,49 €
Iš jo ES dalis:
5 566 590,5 €
Iš jo ES dalis:
5 566 590,16 €

Projektas ir jo veiklos yra koncentruotos į kelias siauras proveržio kryptis, kuriose sukauptas didžiausias mokslo potencialas: lazerių ir šviesos technologijos, puslaidininkių optoelektronikos technologijos ir naujų medžiagų (nano ir elektronikos) technologijos. Šios kryptys yra glaudžiai susijusios su Saulėtekio slėnio ir dalinai su Santakos slėnio plėtra ir jose yra stipriausi ryšiai su Lietuvos pramonės įmonėmis. Projektas apjungia Lietuvos mokslo ir akademinės visuomenės (Vilniaus universiteto (VU), Kauno technologijos universiteto (KTU), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) pastangas, siekiant sukurti kompleksinį pagrindą moksliniam-technologiniam proveržiui medžiagų, nano- ir šviesos technologijų kryptyse. Projekto įgyvendinimo metu atnaujintos laboratorinės, kompiuterinės bei programinės įrangos pagalba bus skatinami moksliniai tyrimai perspektyviose ar Lietuvos pramonei aktualiose mokslo srityse, apimančiose naujų modernių medžiagų kūrimą, medžiagotyrinių metodų įsisavinimą, moderniausių mikro- ir nanotechnologijų procesų įvaldymą, naujus šviesos valdymo ir panaudojimo metodus. Sėkmingas projekto įvykdymas padidins aukštųjų technologijų įmonių indėlį į šalies biudžetą, didinant esamų lazerinių bendrovių konkurencingumą tarptautinėje rinkoje ir kuriant naujas įmones kitose naujų medžiagų, nano- ir šviesos technologijų kryptyse.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-02
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto