Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D)

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2010-03-03         Projekto pabaiga: 2014-10-31
Bendra projekto vertė:
7 498 613,88 €
Projektui skirtas finansavimas:
7 498 613,88 €
Projektui išmokėta lėšų:
7 395 663,05 €
Iš jo ES dalis:
6 373 821,8 €
Iš jo ES dalis:
6 286 313,58 €

Vilniaus universitetas (toliau - VU) kartu su partneriais (VU Onkologijos institutu - VU OI, Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru - FTMC, Vytauto Didžiojo universitetu - VDU, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu - LSMU, Vilniaus Gedimino technikos universitetu - VGTU, Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Inovatyvios medicinos centru - IMC, Vilniaus kolegija - VK) ketina įgyvendinti projektą, kurio metu bus atnaujinta ir išplėtota projekto dalyvių biotechnologijos ir biofarmacijos mokslų ir studijų infrastruktūra, įsigyta susijusi MTEP, laboratoriniams darbams naudojama įranga. Nauja įranga bus aprūpinta 15 mokomųjų, 10 mokslinių laboratorijų minėtose institucijose (viso bus nupirkti 47 įrangos komplektai). Projekto atsiradimą lėmė turima pasenusi ir nepakankama MTEP bazė, šiuolaikinių biotechnologijos ir biofarmacijos MTEP darbų, aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis. Tikslinės grupės – pagrindiniai tokios infrastruktūros naudotojai: mokslininkai ir tyrėjai, dėstytojai, doktorantai, rezidentai, su projekto tematika susijusių studijų programų I, II pakopos studentai. Atnaujinus ir išplėtojus trūkstamą bazę (projekto įgyvendinimo metu ketinama vykdyti veiklas, susijusias su biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo ir studijų reikmėms skirtos šiuolaikinės laboratorinės įrangos įsigijimu), būtų sudarytos reikiamos sąlygos atlikti mokslinius darbus prioritetinėse biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo srityse, gerinti susijusių studijų kokybę. Projekto poveikis pirmiausia pasireikš geresnėmis biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo ir studijų sąlygomis, aktyvesne MTEP veikla prioritetinėse biotechnologijos ir biofarmacijos mokslo srityse, glaudesniu mokslininkų bendradarbiavimu, moksliniais pasiekimais, kurie galėtų būti pritaikomi pramonėje kuriant naujus, aukštos pridėtinės vertės produktus, technologijas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-02
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto