Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus dailės akademija
Projekto pradžia: 2010-08-02         Projekto pabaiga: 2015-04-30
Bendra projekto vertė:
2 690 737,72 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 690 737,72 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 656 633,88 €
Iš jo ES dalis:
2 287 127,06 €
Iš jo ES dalis:
2 258 138,8 €

Šiuolaikinėje visuomenėje žmogiškųjų išteklių plėtra neįmanoma be ryškesnių infrastruktūros pokyčių. Šiuolaikinį technologijų lygį atitinkanti mokymo infrastruktūra yra ypač aktuali studijų kokybei. Menka ir pasenusi mokslinių tyrimų infrastruktūra ir informacinė bazė bei nepakankamas studijų programų derinimas su verslo ir visuomenės poreikiais lemia nepakankamai kokybišką tyrėjų parengimą, neužtikrina mokslinių tyrimų kokybės, mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijos augimo. Todėl būtina atnaujinti studijų infrastruktūrą, siekiant pagerinti studijų, darbo bei mokslo tyrimų galimybes studentams, dėstytojams bei tyrėjams. Bus atnaujinta bei išplėsta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA), Vilniaus dailės akademijos (toliau – VDA), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) ir Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) infrastruktūra, kuri bus naudojama studijų bei mokslo tyrimų procesuose. Projekto metu bus atnaujintos 6 laboratorijos bei įsigyta įranga 15 laboratorijų. Bus atnaujinamos bei įranga aprūpinamos 3 VDA laboratorijos, esančios Malūnų g. 3, Vilniuje, Muitinės g. 4, Kaune, Muziejaus g. 29A, Telšiuose, remontuojamos ir įrengiamos šios patalpos: LMTA Gedimino per. 42, Vilniuje, VGTU Trakų g. 1, Vilniuje bei Muitinės g. 7, Kaune. Tik nauja įranga bus diegiama 9 VDA laboratorijose. Minėtose institucijose yra koncentruoti pagrindiniai Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų (toliau – KI) meno, mokslo ir studijų Žmoniškieji ištekliai, institucijų auditorijos, vyksta srautinės paskaitos, specialybiniai užsiėmimai dieninių ir neakivaizdinių studijų studentams.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-02
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto