Informacinių technologijų infrastruktūros skirtos studijų programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai sukūrimas (IT NKP INFRA)

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2010-03-03         Projekto pabaiga: 2015-12-04
Bendra projekto vertė:
1 865 556,19 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 865 556,19 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 852 556,99 €
Iš jo ES dalis:
1 585 722,76 €
Iš jo ES dalis:
1 574 673,43 €

Šis projektas skirtas įgyvendinti IT NKP projekto idėjos apraše numatytus C ir D veiklų infrastruktūrinius projektus: C01, D04 ir D05, finansuojamus iš Ekonomikos augimo veiksmų programos pirmojo prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“. Projektu siekiama išplėtoti studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros infrastruktūrą, reikalingą Informacinių technologijų NKP uždaviniams spręsti, taip prisidedant prie Lietuvos IT sektoriaus dalies didinimo bendrajame vidaus produkte ir stiprinant šalies tarptautinį konkurencingumą. Mokymuisi pagal atnaujinamas informatikos ir informatikos inžinerijos studijų programas, reikalinga atnaujinti studijų infrastruktūrą, taip pat pritaikyti ją e. mokymuisi. Tam bus sukurtos naujos bei atnaujintos esamos laboratorijos, studentų darbo vietos aprūpintos šiuolaikine kompiuterine, tinklų bei programine įranga ir dokumentacija. Užtikrinant Santaros slėnio IT atviros prieigos centro įsigytos įrangos funkcionavimą ir atvirą prieigą prie jos, reikalingos patalpos įrangai ir laboratorija, užtikrinsianti efektyvų resursų naudojimą. Kuriamas Centras dar neturi tinkamų patalpų, todėl jam bus pritaikytos esamos patalpos ir sukurta infrastruktūra, pritaikyta IT NKP atnaujinamoms studijoms bei akademinių institucijų ir verslo partnerių MTEP veiklai. Centras užtikrins inovatyvių mokymosi technologijų kūrimą ir jų taikymą studijose, telks reikalingas tarpinstitucines ir tarpdisciplinines tyrėjų grupes, teiks būtiną tyrimų infrastruktūrą ir e. mokymosi paslaugas bei metodinę pagalbą. VDU kuriamam bendrauniversitetiniam atviros prieigos e. mokymosi technologijų centrui bus pritaikytos esamos patalpos, jis bus aprūpintas įranga. Projekto rezultatai bus atviri Lietuvos akademiniam sektoriui bei verslo struktūroms. Atviras rezultatų naudojimas prisidės prie studijų, mokslo ir verslo suartėjimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-02
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto