„Elektroninės demokratijos plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-05-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-09-01         Projekto pabaiga: 2012-02-29
Bendra projekto vertė:
61 134,73 €
Projektui skirtas finansavimas:
61 134,73 €
Projektui išmokėta lėšų:
61 091,29 €
Iš jo ES dalis:
51 964,52 €
Iš jo ES dalis:
51 927,59 €

Projekto tikslas - suteikti galimybę Vilkaviškio rajono gyventojams elektroninėmis priemonėmis įgyvendinti savo demokratines teises. Vienas iš elektroninės demokratijos skatinimo būdų yra visuomenės informatyvumo didinimas, skatinimas aktyviau dalyvauti savivaldybėje vykstančiuose procesuose. Šiam tikslui pasiekti pasitelkiamos savivaldybių posėdžių videotransliacijos internetu, kai savivaldybės gyventojai gali ne tik stebėti posėdžius realiu laiku, bet ir teikti pasiūlymus, naudotis papildoma posėdžių medžiaga, posėdžiai tampa viešai prieinami daugeliui savivaldybės gyventojų. Lietuvoje didėjant gyventojų, besinaudojančių internetu, skaičiui, gerėjant interneto pralaidumui, tokios priemonės įdiegimas Vilkaviškio raj. savivaldybėje yra tikslingas, novatoriškas ir efektyvus būdas demokratijos procesų skatinimui. Projektu siekiama gerinti viešojo administravimo paslaugų, teikiamų gyventojams, organizacijoms, įmonėms, kokybę. Projekto įgyvendinimo metu planuojamos šios veiklos: Vilkaviškio rajono savivaldybės informacinės sistemos sukūrimas (projektavimas, kūrimas, bandomoji eksploatacija, įdiegimas), techninės ir standartinės programinės įrangos, skirtos tarybos posėdžių eigai, sprendimų priėmimo procesams viešinti, įsigijimas, programinių priemonių tarybos posėdžių vaizdinei ir garsinei medžiagai transliuoti realizavimas, archyvavimo sistemos diegimas. Projekto tiklsinės grupės: Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojai, Savivaldybės administracijos darbuotojai, Savivaldybės Tarybos nariai. Projektu numatytos teikti paslaugos kartu derinamos su organizaciniais pokyčiais, padės gerinti jų kokybę, skatins demokratinius procesus ir viešosios politikos palaikymą, pasikeitimo informacija efektyvumą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektroninė demokratija: regionai
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-05-R-41
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-05-R-41-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilkaviškio raj.