Bioplastikų panaudojimo fotoelektrinių modulių gamybai techninių galimybių tyrimas (BIOMODULIS)

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Modernios E-Technologijos"
Projekto pradžia: 2011-07-01         Projekto pabaiga: 2012-06-29
Bendra projekto vertė:
49 247,57 €
Projektui skirtas finansavimas:
33 142,09 €
Projektui išmokėta lėšų:
29 260,13 €
Iš jo ES dalis:
33 142,09 €
Iš jo ES dalis:
29 260,13 €

Šio projekto tikslas ištirti technologines ir komercines galimybes pakeisti plastikus, naudojamus fotoelektrinių modulių gamyboje, pakaitalais iš biomedžiagų. Šiam tikslui pasiekti numatomi du uždaviniai. Pirma, ištirti fotoelektrinių modulių gamybai naudojamų plastikų galimybes pakeisti bioplastikais, t.y. polimerais, kurių sintezei naudojami monomerai gaunami ne iš naftos ir/ar dujų žaliavų, o iš biomasės. Antra, išanalizuoti egzistuojančią bioplastikų rinką ir rasti optimaliausius variantus pritaikant bioplastikus fotoelektrinių modulių gamyboje. Šiems uždaviniams įvykdyti bus nagrinėjami sintetinių polimerų komponentai ir jų funkcinės savybės, bus ieškoma alternatyvių kelių cheminės sintezės ir biotechnologiniu (pvz. fermentavimo) būdais gauti plastikus su tokiomis pačiomis ar net geresnėmis savybėmis. Bus nagrinėjami keliai iš biomasės gauti įvairius monomerus, panaudojant biotechnologijas, sudarančius pagrindinę naudojamų plastikų fotoelektriniuose moduliuose dalį. Projekto rezultatai taip pat leis įvertinti sintetinių polimerų pakeitimo bioplastikais galimybes kituose optoelektronikos produktuose, eksploatuojamuose panašiose sąlygose, kaip ir fotoelektriniai moduliai, ir atvers galimybes Lietuvos plastikų gamintojams pakelti savo produktų pridėtinę vertę ir padidinti konkurencingumą eksporto rinkose dėka bio-žaliavų, nepriklausomų nuo iškastinio kuro.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Idėja LT
Kvietimo numeris:VP2-1.3-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-1.3-ŪM-01-K-02-180
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Visagino