Visagino savivaldybės darbo procesų viešinimo ir gyventojų dalyvavimo sprendimų priėmimo procesuose, elektroninių priemonių įdiegimas bei tobulinimas

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-05-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Visagino savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-03-26         Projekto pabaiga: 2011-08-31
Bendra projekto vertė:
50 286,38 €
Projektui skirtas finansavimas:
50 286,38 €
Projektui išmokėta lėšų:
49 667,33 €
Iš jo ES dalis:
42 743,43 €
Iš jo ES dalis:
42 217,22 €

Visagino savivaldybės administracija planuoja įgyvendinti projekto veiklas, siekdama glaudesnio ir abipusio bendradarbiavimo, tvirtesnio dialogo su gyventojais, plėtodama elektronines demokratijos priemones. Jei priimamas sprendimas liečiantis vieną ar kitą pilietį, jis turi teisę dalyvauti sprendimo priėmimo procese. Pati patraukliausia demokratijos forma yra ta, kurioje piliečiai gali išplėsti dalyvavimą priimant sprendimus daugelyje sričių. Neabejotinai, informacija yra vertinga tuomet, kai ji yra nuolat papildoma ir atnaujinama. Įgyvendinus projektą, galima būtų pradėti Tarybos posėdžių transliacijas, tiesiogines vaizdo konferencijas, įdiegti priemones, kurios padėtų gyventojams matyti, kaip vienu ar kitu klausimu balsavo jų rinkti Tarybos nariai. Taip pat galima būtų atnaujinti Savivaldybės interneto svetainę, suteikiant lankytojams galimybių pareikšti savo nuomonę, siūlymus. Įgyvendinus projektą būtų įdiegtos viešosios elektroninės paslaugos miesto gyventojams, didinamas viešojo administravimo institucijų veiklos efektyvumas. Projektu planuojama kurti sprendimus, skatinančius elektroninės demokratijos procesus. Veiksmingos ir efektyvios viešosios paslaugos apima didelį ekonomikos augimo ir naujų veiklų atsiradimo potencialą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektroninė demokratija: regionai
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-05-R-91
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-05-R-91-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Visagino