Su mechatronika susijusių mokslo ir studijų sričių plėtojimas

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: 2010-05-14         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
1 349 629,29 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 349 629,29 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 348 736,32 €
Iš jo ES dalis:
1 147 184,89 €
Iš jo ES dalis:
1 146 425,87 €

Projekto metu planuojama atnaujinti ir išplėtoti šalies mokslo ir studijų institucijose su mechatronikos mokslo plėtra susijusią infrastruktūrą. Bus įsigyta pažangi įranga, reikalinga šiuolaikiniams moksliniams tiriamiesiems darbams atlikti ir pažangiam studijų procesui užtikrinti. Projekto metu nupirkta įranga leis įrengti 2 naujas ir atnaujinti 8 mechatronikos laboratorijas. 2 naujos laboratorijos bus sukurtos KTU, likę partneriai, tuo pačiu ir KTU atnaujins savo laboratorijas. Mechatronikos mokslo infrastruktūros plėtra apims šias geografines teritorijas, atsižvelgiant į projekto partnerių alokacijos vietą: Kauno, Vilniaus, Panevėžio ir Šiaulių miestus. Išplėtota infrastruktūra bus skirta projekto dalyvių moksliniams tyrimams ir eksperimentinės (technologinės) plėtros darbams vykdyti, eksperimentams, laboratoriniams darbams atlikt bei demonstracinei veiklai rengiant būsimus specialistus taip reikalingus Lietuvos pramone. Tikslinės projekto grupės - mokslininkai ir tyrėjai (t.t. dėstytojai) (30 asm.), dirbantys mechatronikos mokslo srityje; studentai (200 asm.), kurie mokinasi mechatronikos mokslo. Projekto poveikis pirmiausia pasireikš geresnėmis mechatronikos mokslo ir studijų sąlygomis, aktyvesne MTEP veikla mechatronikos mokslo srityse, glaudesniu mokslininkų bendradarbiavimu, didesniais moksliniais pasiekimais, kurie galėtų būti pritaikomi pramonėje, geresnėmis specialistų rengimo sąlygomis. Atnaujinta mechatronikos mokslo infrastruktūra ir glaudesnis bendradarbiavimas pagerins mokslininkų darbo sąlygas, įtakos užsienyje dirbančių mokslininkų sugrįžimą į Lietuvą, padidins užsienio šalių mokslininkų, dirbančių Lietuvoje, skaičių. Padidėjęs mokslo potencialas bei kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla padidins Lietuvos konkurencingumą pritraukiant tiesiogines investicijas, prisidės prie aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų verslo augimo, mechatronikos pramonės sukuriamos pridėtinės vertės didėjimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-02
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto