Preliminarus potvynių rizikos Lietuvos Respublikos teritorijoje įvertinimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Projekto pradžia: 2010-07-28         Projekto pabaiga: 2011-03-31
Bendra projekto vertė:
84 105,65 €
Projektui skirtas finansavimas:
84 105,65 €
Projektui išmokėta lėšų:
84 105,65 €
Iš jo ES dalis:
71 489,81 €
Iš jo ES dalis:
71 489,81 €

Įgyvendinti veiklas numatytas Europos parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo II skyriuje, t.y. atlikti preliminarų potvynių rizikos įvertinimą. Šis projektas skirtas parengti studijai, kurios metu bus atliktas preliminarus potvynių rizikos įvertinimas Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose bei parengti žemėlapiai su preliminariai išskirtomis teritorijomis, kuriose yra potvynių grėsmė ir rizika, preliminarūs upių baseinų ir pakrantės teritorijos žemėlapiai, kuriuose nurodoma topografija ir žemės naudojimas, taip pat techninė užduotis potvynių grėsmės žemėlapių rengimui. Šiuo projektu siekiama stiprinti potvynių prevencijos institucijų pajėgumus.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-01-V-02-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto