Kalvarijos sporto centro rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kalvarijos savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2009-08-05         Projekto pabaiga: 2012-03-05
Bendra projekto vertė:
117 939,87 €
Projektui skirtas finansavimas:
117 939,87 €
Projektui išmokėta lėšų:
115 283,42 €
Iš jo ES dalis:
100 248,88 €
Iš jo ES dalis:
97 990,9 €

Projektas teikiamas, siekiant mažinti šilumos energijos sąnaudas Kalvarijos savivaldybės viešosios paskirties pastatuose. Kalvarijos sporto centras organizuoja sporto veiklą Kalvarijos savivaldybėje. Jo patalpose dirba 11 darbuotojų, vyksta 5 sporto šakų treniruotės ir varžybos, per metus sporto surengiama apie 15 vietinių, 10 respublikinių ir 2 tarptautines varžybos, jose dalyvauja apie 1000 asmenų. Sporto centras turi atitikti tam tikrus norminius reikalavimus, kuriems pasiekti jo patalpose, nebloginant komfortinių sąlygų, būtinos investicijos į priemones, kurios leistų efektyviau naudoti šilumos energiją, sumažinti nuostolius, lengviau šalinti gedimus. Siekiant efektyvaus šilumos energijos sutaupymo, norint sustabdyti atitvarų irimą, pasirinktos tokios rekonstrukcijos priemonės – keičiami langai, durys, šiltinamos grindys, sienos, rekonstruojamas šilumos punktas, šildymo, vėdinimo sistemos. Įvertinus sporto centro pastato esamų inžinerinių sistemų būklę, atsižvelgus į vidutinę patalpų temperatūrą šildymo sezono metu bei kitus veiksnius, darančius įtaką pastato energijos sąnaudoms, nustatyta, kad pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka higienos normų, aprašytų HN 42:2004, reikalavimų, pastato būklė prasta, energijos sąnaudos viršnorminės. Siekiant geresnių sąlygų, bus investuojama į kompleksines energijos taupymo priemones. Projekto investicijų rezultatas - rekonstruotas ir modernizuotas Sporto centro pastatas, prailgintas jo gyvavimo laikas, pagerintas patalpų mikroklimatas ir higienos sąlygos, padidintas energijos vartojimo efektyvumas. Įgyvendinus energiją taupančias priemones, šilumos energijos būtų sutaupoma 0,10 GWh.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-41
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-41-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kalvarijos