Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, I etapas

Paramos priemonė
VP2-4.3-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2008-12-24         Projekto pabaiga: 2010-02-28
Bendra projekto vertė:
7 896 967,4 €
Projektui skirtas finansavimas:
7 713 870,16 €
Projektui išmokėta lėšų:
7 713 870,16 €
Iš jo ES dalis:
7 713 870,16 €
Iš jo ES dalis:
7 713 870,16 €

Eismo saugos užtikrinimas – vienas iš svarbiausių Lietuvos transporto sistemos tikslų. Eismo sauga – pirmasis atnaujintos Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos prioritetas. Didelis eismo įvykių skaičius Lietuvoje susijęs su neatsakingu žmonių elgesiu prie vairo ar kelyje bei netinkamu eismo organizavimu. Užvažiavimai ant pėsčiųjų ir susidūrimai sudaro didžiausią eismo įvykių grupę. Šios rūšies įvykių dalis po truputį mažėja, tačiau palyginus šių įvykių skaičių su kitų Europos šalių rodikliais, Lietuvoje jie yra vieni iš blogiausių. Visuomenės supratimas apie eismo kultūrą, savitarpio pagarbą ir pagalbą kitam taip pat yra nepakankamas, trūksta inžinierinių eismo saugą gerinančių priemonių. Užsienio šalių pavyzdžiai rodo, kad inžinierinių saugaus eismo priemonių įgyvendinimas avaringose vietose leidžia ženkliai sumažinti avaringumą. Projektą „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, I etapas“ numatoma įgyvendinti 2008 – 2009 metais: planuojama nutiesti 14 pėsčiųjų ir dviračių takų, kurių bendras ilgis 18,90 km, įrengti 13 eismo saugą gerinančių priemonių (rekonstruoti sankryžas, tiesinti kreives, įrengti lėtėjimo ir greitėjimo juostas bei pėsčiųjų perėjas). Projektas atitinka „Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas: formuoti kelių transporto saugaus eismo sistemą, stiprinti eismo dalyvių saugumo prevenciją, gerinti eismo reguliavimo sąlygas, modernizuoti kelių infrastruktūrą (gerinti jos geometriją ir tobulinti dangą), griežtinti kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolę, tobulinti krašto ir rajoninių kelių techninius parametrus iki šalies ir tarptautiniu požiūriu suderinto lygio, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones ir plėtoti dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą miestuose, gyvenvietėse ir užmiesčio keliuose.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai
Kvietimo numeris:VP2-4.3-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-4.3-SM-01-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Prienų raj.