Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių aukštojo mokslo studijų ir MTEP infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2010-10-01         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
4 556 117,35 €
Projektui skirtas finansavimas:
4 556 117,35 €
Projektui išmokėta lėšų:
4 533 457,53 €
Iš jo ES dalis:
3 872 699,75 €
Iš jo ES dalis:
3 853 438,89 €

Transporto ir Civilinės inžinerijos nacionalinių kompleksinių programų galimybių studijose buvo išanalizuota esama sektorių būklė Lietuvoje bei konstatuota būtinybė stiprinti universitetų MTEP ir studijų infrastruktūros bazę, kuri šiuo metu yra morališkai ir techniškai pasenusi, bei skatinti įvairiapusį bendradarbiavimą tarp mokslo, studijų ir verslo sistemų. Projekto tikslinės grupės – VGTU, KTU ir KU dėstytojai ir tyrėjai, studentai, transporto ir civilinės inžinerijos sektoriaus įmonės. Projekto metu numatomas spręsti šias tikslinių grupių problemas: universitetų tyrėjams nesudarytos sąlygos vykdyti aukštos kokybės mokslinius tyrimus; mokslo darbuotojai ir studentai turi mažai galimybių ugdyti MTEP gebėjimus ir praktinius įgūdžius; absolventų įgūdžiai netenkina šiuolaikinių verslo įmonių poreikių; nepakankamas universiteto ir verslo sektoriaus bendradarbiavimas; verslo įmonėms trūksta MTEP įgūdžių turinčių specialistų. Projekto įgyvendinimo metu pastatytame Transporto ir civilinės inžinerijos mokslo ir studijų korpuse (toliau – Korpusas) bus sumontuota dalis projekto metu įsigytos laboratorinės įrangos ir sukoncentruoti mokslinį tiriamąjį darbą atliekantys padaliniai. Inovatyvios specializuotos ir laboratorinės įrangos įsigijimas bei sąlygų efektyviam jos naudojimui sukūrimas sudarys sąlygas vykdyti aukštos kokybės ir tarptautinę reikšmę turinčius mokslinius tyrimus. Mokslininkai ir tyrėjai turės modernią mokslinių tyrimų infrastruktūrą, kuri leis efektyviai vykdyti MTEP darbus, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, bendradarbiauti ir konkuruoti su užsienio mokslininkais, didinti reikšmingų mokslinių publikacijų skaičių. Projekto įgyvendinimas taip pat leis pasiūlyti verslui kompleksiškus ir optimalius sprendimus, didinančius veiklos pridėtinę vertę ir tarptautinį konkurencingumą. Kadangi Lietuvoje transporto ir civilinės inžinerijos sektoriai sudaro apie 20 % šalies ekonomikos, todėl projekto realizavimas sudarys sąlygas viso šalies ūkio spartesnei plėtrai.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-02
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-010
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto