Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Mažeikių rajone (Sedoje, Plinkšiuose, Bugeniuose)

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys"
Projekto pradžia: 2010-12-30         Projekto pabaiga: 2013-07-29
Bendra projekto vertė:
2 232 780,96 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 111 423,54 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 111 423,54 €
Iš jo ES dalis:
1 889 168,42 €
Iš jo ES dalis:
1 889 168,42 €

Projekto tikslas - suteikti Mažeikių rajono Sedos miesto, Bugenių ir Plinkšių kaimo gyventojams naudotis centralizuotais vandentiekio ir nuotekų tinklais, mažinti aplinkos taršą nuotekomis, gerinti rajono gyventojų socialinę gerovę, tiekti geros kokybės vandenį gyventojams - gerinant jų higieninę aplinką, mažinti atskirtį tarp kaimo ir miesto gyventojų. Prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungę vidutiniškai apie 70 % gyventojų, prie nuotekų sistemos apie 35 % gyventojų. Įgyvendinus projektą bus suteikta galimybė prie viešojo vandens tiekimo sistemų pajungiant 485 naujų vartotojų ir prie nuotekų šalinimo sistemos pajungiant 770 naujų vartotojų. Pagal LRV patvirtintą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategiją (Žin., 2008, Nr. 104-3975), Viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams iki 2015 m. turėtų siekti ne mažiau kaip 95 procentus visų šalies gyventojų. Pagal LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą ir LR vietos savivaldos įstatymą, savivaldybėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų Savivaldybės funkcijų - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu – vykdymą, išspręstų gyventojų problemas bei pagerintų jų gyvenimo sąlygas. Siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinti teisės aktų reikalavimai vandentiekio ir nuotekų sistemoms, Mažeikių raj.- Sedoje, Plinkšiuose, Bugeniuose, numatoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra remiantis Mažeikių raj. bendruoju planu. Viso reikalinga nutiesti apie 6,43 km vandentiekio tinklų, apie 13,363 km naujų nuotekų tinklų, pastatyti 2 nuotekų valymo įrenginius. UAB "Mažeikių vandenys" vykdo šį projektą, kadangi jai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikti perdavė Mažeikių raj. sav. taryba.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-02-055
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Mažeikių raj.