Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos pastato Trakuose, Birutės g. 48, rekonstravimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Trakų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: Tue Apr 28 00:00:00 GMT 2009         Projekto pabaiga: Fri May 31 00:00:00 GMT 2013
Bendra projekto vertė:
747 168,52 €
Projektui skirtas finansavimas:
747 168,52 €
Projektui išmokėta lėšų:
747 168,51 €
Iš jo ES dalis:
747 168,52 €
Iš jo ES dalis:
747 168,51 €

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos pastatas statytas 1982 m. Bendras plotas sudaro 7052,07 m2. Dirba 92 darbuotojai, mokosi 903 mokiniai. Pastato konstrukcijos (atitvaros), apdaila, vidaus ir lauko inžinerinės komunikacijos pasenusios, per sienas skverbiasi drėgmė, šaltis, jos neatitinka šiuolaikinių reikalavimų viešosios paskirties pastatui. Stogo danga nesandari, susidevėjusi, denginys nešiltintas. Kyla grėsmė saugiam moksleivių mokymo ir darbuotojų darbo procesui. Suminiai šilumos nuostoliai patate norminiais metais siekia 631,49 MWh. Sąnaudos šildymui didelės, tačiau temperatūra patalpose neatitinka HN reikalavimų, prastos mokinių mokymosi ir personalo darbo sąlygos. Siekiant pašalinti minėtas problemas savivaldybės administracija inicijavo investicinio projketo, energijos vartojimo efektyvumo audito ir techninio projekto parengimą. Pagal juose pateiktus sprendinius ketinama atlikti mokyklos pastato rekonstrukciją. Pagrindinis projekto tikslas–sumažinti Vytauto Didžiojo gimnazijos pastato energetinių resursų naudojimą. Ketinami atlikti darbai: 1) rekonstruoti išorines atitvaras, 2) rekonstruoti elektros sistemą, 3) rekonstruoti šildymo sistemą, 4) rekonstruoti vėdinimo sistemą, 5) rekonstruoti gaisrinę signalizaciją, 6) rekonstruoti karštą vandentiekį. Tikslinė grupė - 92 darb. ir 903 mok. Atlikus darbus bus sutaupoma 73702,74 Lt kasmet. Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, pagerės darbo ir mokymosi sąlygos, bus tausojami energetiniai resursai ir t.t. Mokykla didžiąją dalį biudžeto lėšų išleidžia darbuotojų atlyginimams bei mokesčiams, komunaliniams mokesčiams, todėl nepajėgi įgyvendinti projektą be ES paramos. Projekto vertė siekia 2761278,70 Lt. Jis įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, patvirtintą LR ūkio ministro 2010 04 16 įsakymu Nr. 4-304.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-05
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-05-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Trakų raj.