Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistemos sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Projekto pradžia: 2009-08-09         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
2 940 238,84 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 940 238,84 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 895 627,26 €
Iš jo ES dalis:
2 499 203,01 €
Iš jo ES dalis:
2 461 283,17 €

Šiuo metu Lietuvoje valstybės institucijos ir kitos organizacijos informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims įprastai teikia paštu. Pvz., LP duomenimis, per 2008 m. LP pristatė apie 60 mln. vnt. pašto siuntų, iš kurių apie 8,5 mln. vnt. siuntų sudarė vidaus registruotoji pašto korespondencija. Didėjantis gyventojų mobilumas šalies viduje, emigracija bei sparčiai besikeičianti ekonominė ir kultūrinė aplinka, sąlygoja tai, kad fizinis pašto korespondencijos pristatymas yra ne visada efektyvus laiko ir išteklių aspektu, kadangi ištekliai, reikalingi dokumentų pristatymui popieriniu formatu, priklauso nuo informacijos gavėjo gyvenamosios ar buveinės vietos bei buvimo tam tikroje vietoje tuo metu. Projekto tikslas - veiksmingai panaudojant informacines ir ryšių technologijas, sukurti patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims elektronines paslaugas. Įgyvendinus Projektą, bus sukurtas „vienas langelis“ el. dokumentų ir el. pranešimų pristatymui fiziniams ir juridiniams asmenims nacionaliniu mastu, sukuriant pridėtinę vertę valstybei: 1. Sudaromos galimybės plėsti teikiamų viešųjų el. paslaugų apimtis, didinant jų prieinamumą bei naudojamumą; 2. Sudaromos prielaidos valstybės institucijų išteklių taupymui, mažinant dokumentų siuntimo, apdorojimo ir pristatymo išlaidas (dalis dabar spausdinamų dokumentų nebebus spausdinami ir pristatomi paprastu būdu); 3. Sudaromos prielaidos efektyvinti tarpinstitucinį komunikavimą; 4. Sudaromos galimybės pristatyti valstybės institucijų teikiamą informaciją laiku, nepriklausomai nuo fizinio asmens gyvenamosios ar juridinio asmens buveinės vietos. Tuo būdu bus trumpinami valstybės institucijų teikiamų viešųjų paslaugų teikimo laikai, sukurtas nuo gyvenamosios ar buveinės vietos nepriklausantis greitas ir patikimas oficialus komunikavimo būdas tarp institucijų ir fizinių bei juridinių asmenų.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektroninės valdžios paslaugos
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-01-V-02
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-01-V-02-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto